previous arrow
next arrow

Oferta edukacyjna

To zawód dla Ciebie jeśli interesujesz się nowoczesnym rolnictwem, chcesz nauczyć się obsługi maszyn rolniczych, lubisz pracować na świeżym powietrzu.

TECH. ROLNIK

To zawód na Ciebie jeśli lubisz konie, interesujesz się jeździectwem i hodowlą koni, marzysz o pracy w stadninie.

T. HODOWCA KONI

To zawód dla Ciebie jeśli interesujesz się zwierzętami tymi małymi i tymi dużymi, chcesz im pomagać, leczyć i dbać o ich zdrowie.

T. WETERYNARII

To zawód dla Ciebie jeśli lubisz pracę z ludźmi, nie boisz się wyzwań, potrafisz szybko nawiązać kontakt i odnaleźć się w różnych sytuacjach.

T. HOTELARSTWA

To zawód dla Ciebie jeśli lubisz przedmioty ścisłe takie jak matematyka i fizyka i masz analityczny umysł.

T. GEODETA

To zawód dla Ciebie jeśli nie boisz się nowych wyzwań, jesteś przedsiębiorczy, potrafisz planować oraz masz zdolności organizacyjne.

T. LOGISTYK

To zawód dla Ciebie jeśli interesujesz się sposobami zagospodarowania otoczenia przy wykorzystaniu naturalnego środowiska jak rzeźba terenu czy roślinność, a dodatkowo dostrzegasz elementy miejscowej architektury i potrafisz wszystko to zebrać w jeden spójny projekt.

ARCH. KRAJOBRAZU

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

icon_box checked icon mechanik pojazdów samochodowych
icon_box checked icon kierowca – mechanik
icon_box checked icon magazynier – logistyk
icon_box checked icon sprzedawca
icon_box checked icon fryzjer
icon_box checked icon kucharz
icon_box checked icon piekarz

Klasa wielozawodowa umożliwia elastyczne dostosowywanie kształcenia do potrzeb pracodawców na rynku pracy. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Uczniowie realizują w szkole tylko przedmioty ogólnokształcące, kształcenie zawodowe praktyczne realizowane jest u pracodawców, a kształcenie zawodowe teoretyczne odbywa się odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie w placówkach kształcenia zawodowego.

Podstawą organizacji nauki zawodu jest umowa o pracę podpisana pomiędzy pracodawcą a uczniem traktowanym jako młodociany pracownik. Zaletą takiego systemu kształcenia jest nauka zawodu w rzeczywistych warunkach pracy oraz nawiązanie współpracy z potencjalnym pracodawcą. Osoba, która ukończy branżową szkołę I stopnia posiada wykształcenie zasadnicze branżowe.

Do wyboru siedem różnych zawodów w branży usług:

Mechanik pojazdów samochodowych
Ucząc się na tym kierunku zostaniesz specjalistą z dziedziny naprawy i eksploatacji pojazdów samochodowych, a także diagnostyki samochodowej.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
icon_box checked icon użytkowanie pojazdów samochodowych
icon_box checked icon diagnozowanie pojazdów samochodowych
icon_box checked icon naprawa pojazdów samochodowych

Kierowca – mechanik
Zawód stwarza możliwość uzyskania odpowiednich uprawnień do wykonywania przewozów drogowych, a tym samym wykonywania odpowiedzialnej pracy w stale rozwijającym się sektorze przedsiębiorstw świadczących szeroko rozumiane usługi transportowe.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
icon_box checked icon przygotowania do kierowania pojazdami samochodowymi w zakresie niezbędnym do uzyskania prawa jazdy kategorii B, C oraz kwalifikacji wstępnej
icon_box checked icon oceniania stanu technicznego środków transportu drogowego
icon_box checked icon wykonywania prac związanych z obsługą środków transportu drogowego
icon_box checked icon wykonywania prac związanych z przewozem drogowym rzeczy

Magazynier – logistyk
Ucząc się na tym kierunku zostaniesz specjalistą w  zakresie planowania, organizowania, kierowania i kontrolowania przemieszczania towarów od producenta do konsumenta.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
icon_box checked icon przyjmowania i wydawanie towaru z magazynu
icon_box checked icon przechowywania towarów
icon_box checked icon prowadzenia dokumentacji magazynowej

Sprzedawca
Uczący się na tym kierunku zostaniesz specjalistą w sprzedaży produktów oferowanych w punktach sprzedaży drobnodetalicznej, detalicznej oraz hurtowej. Głównym zadaniem sprzedawcy jest obsługa klienta, która powinna być prowadzona sprawnie, kompetentnie i kulturalnie.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
icon_box checked icon przyjmowania dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży
icon_box checked icon wykonywania prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży

Fryzjer
Uczący się na tym kierunku zostaniesz specjalistą w zakresie wdrażania nowych technologii wykonywania zabiegów, nowoczesnego sprzętu oraz technik pracy. Nieodzownym elementem zawodu jest wykorzystywanie umiejętności oraz kompetencji personalnych i społecznych w profesjonalny sposób.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
icon_box checked icon pielęgnacji włosów i skóry głowy
icon_box checked icon strzyżenia włosów i formowanie zarostu
icon_box checked icon zmiany koloru włosów
icon_box checked icon stylizacji włosów

Kucharz
Uczący się na tym kierunku zostaniesz specjalistą w obróbce wstępnej, przygotowaniu półproduktów do obróbki cieplnej oraz w stosowaniu różnych metod obróbki cieplnej z uwzględnieniem aranżacji potraw i napojów. Dodatkową umiejętnością jest poznanie zasad organizacji obsługi konsumenta.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
icon_box checked icon zasad sporządzania potraw i napojów oraz ich stosowania zgodnie z technologią gastronomiczną
icon_box checked icon sztuki dekorowania oraz podawania potraw i napojów
icon_box checked icon potrawy kuchni polskiej i kuchni innych narodów
icon_box checked icon obsługi maszyn oraz urządzeń wykorzystywanych w procesie sporządzania potraw i napojów
zasad żywienia

Piekarz
Uczący się na tym kierunku zostaniesz specjalistą w zakresie wytwarzania ciast i wyrobów piekarskich. Nauczysz się obsługi maszyn i urządzeń występujących w piekarniach.

Zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu:
icon_box checked icon magazynowania surowców piekarskich, dodatków do żywności
icon_box checked icon przygotowania surowców i sporządzania półproduktów piekarskich
icon_box checked icon ekspedycji gotowych wyrobów

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

profil humanistyczno – językowy

Liceum ogólnokształcące daje możliwość nauki w czteroletnim cyklu kształcenia i kontynuowania edukacji na uczelni wyższej. Uczeń rozwija swoje humanistyczne zainteresowania poprzez realizację przedmiotów w zakresie rozszerzonym: język polski, język angielski, historia.

KWALIFIKACYJNE KURSY ZAWODOWE

Kwalifikacyjne kursy zawodowe to forma kształcenia osób dorosłych i sposób na:

icon_box checked icon zdobycie nowego zawodu
icon_box checked icon uzupełnienie swojego wykształcenia
icon_box checked icon udoskonalenie swoich umiejętności
icon_box checked icon wsparcie rozwoju swojej kariery zawodowej

Kwalifikacyjny kurs zawodowy to kurs prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji.

W naszej szkole prowadzimy nabór na kwalifikacyjne kursy zawodowe dla zawodów:

icon_box checked icon technik architektury krajobrazu
icon_box checked icon technik rolnik
icon_box checked icon technik hodowca koni
icon_box checked icon technik logistyk
icon_box checked icon technik ekonomista
icon_box checked icon technik hotelarstwa

.

SZKOŁA POLICEALNA

Szkoła przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. To idealne rozwiązanie dla osób, które chcą szybko i w komfortowych warunkach zdobyć atrakcyjny zawód i zwiększyć swoje możliwości na rynku pracy. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.

Wykształcenie po szkole policealnej nie zmienia się. Jej absolwent nadal ma wykształcenie średnie, a jeśli zdał egzamin z kwalifikacji lub zawodowy, dodatkowo otrzymuje tytuł technika.

Szkoła policealna nie przygotowuje do matury ani nie zapewnia możliwości jej zdawania.

W naszej szkole prowadzimy nabór do szkoły policealnej w zawodach:

icon_box checked icon technik administracji
icon_box checked icon technik bezpieczeństwa i higieny pracy

Skip to content