TECHNIK HOTELARSTWA

zawód dla tych, którzy lubią pracę z ludźmi i są gotowi służyć gościom
uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu:

– prowadzenia działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług hotelarskich
– rezerwowania usług hotelarskich
– wykonywania prac związanych z obsługą gości w recepcji
– przygotowywania jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości
– podawania śniadań w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
– realizowania zamówień na hotelarskie usługi dodatkowe
– praktycznego wykorzystania wiedzy i umiejętności w hotelach, na promach

szkolne atrakcje zawodowe:

– wyjazdy na konkursy – potyczki hotelarskie
– wyjazdy na zagraniczne targi hotelarskie
– szkolne konkursy: Pięknie nakryty stół
– kursy i szkolenia branżowe

praca:

– w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, zakładach uzdrowiskowych, pensjonatach, zajazdach, gościńcach, schroniskach, kwaterach prywatnych
– w bazach ruchomych: promowej, żeglugowej, kolejowej, lotniczej, w hotelach i innych instytucjach posiadających bazę noclegową
– w organach administracji samorządowej zajmujących się usługami hotelarskimi

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum od września 2017 r.):

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum do września 2016 r.):

T.11. Planowanie i realizacja usług w recepcji.

T.12. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: geografia

003