TECHNIK LOGISTYK

Zawód dla tych, którzy nie boją się wyzwań, są odważni i przedsiębiorczy, potrafią planować oraz mają zdolności organizacyjne.

Dzięki nauce w naszej Szkole:

→  Uzyskasz świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

→  Weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych, Olimpiadzie Logistycznej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiębiorczości.

→  Odbędziesz praktyki zawodowe w wybranych instytucjach (centra logistyczne, centra dystrybucyjne).

→   Spotkasz się z ciekawymi ludźmi  – przedstawicielami biznesu.

Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

– przyjmowania i wydawania towarów z magazynu,

– przechowywania towarów,

– prowadzenia dokumentacji magazynowej,

– planowania, organizowania i dokumentowania procesów transportowych,

– planowania, organizowania i dokumentowania procesów spedycyjnych.

Praca:

– w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, transportowo-spedycyjnych oraz w jednostkach samorządu terytorialnego.

– można również prowadzić własną działalność gospodarczą jako firma transportowa itp.

Pamiętaj: W naszym regionie brakuje na rynku pracy magazynierów, zatem po skończeniu tego profilu szybko znajdziesz dobrą i ciekawą pracę!!!

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum od września 2017r):

AU.22 Obsługa magazynów.

AU.32. Organizacja transportu.

3 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum do września 2016r):

A.30. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji i magazynowania.
A.31. Zarządzanie środkami technicznymi podczas realizacji procesów transportowych.
A.32. Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach organizacyjnych.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: geografia

logistyka