Technik Rolnik

Zawód dla tych, którzy nie boją się pracy fizycznej w każdych warunkach pogodowych, lubią przyrodę i uzyskana wiedza i umiejętności:
– organizowanie i nadzorowanie prac związanych z hodowlą roślin oraz chowem, pielęgnowaniem i żywieniem zwierząt gospodarskich
– prowadzenie dokumentacji dotyczącej produkcji roślinnej i zwierzęcej
– zajmowanie się kalkulacją kosztów produkcji rolnej
– projektowanie procesów technologicznych w gospodarstwie rolnym
– sporządzanie wniosków o przyznanie funduszy unijnych wspierających rozwój gospodarstw rolnych
– przygotowania do pracy i obsługi maszyn rolniczych
– obsługa instalacji i urządzeń w gospodarstwie rolnym
– prowadzenie produkcji roślinnej i zwierzęcej
– prowadzenie usług agroturystycznych

szkolne atrakcje zawodowe:

– wyjazdy na targi rolnicze
– wyjazdy na seminaria i warsztaty

praca:

– na polach uprawnych, plantacjach i innych gruntach ornych, przynależnych do dużych przedsiębiorstw rolniczych
– samozatrudnienie, opierające się na uprawie własnego, prywatnego gruntu

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum od września 2017 r.):

RL.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum do września 2016 r.):

R.3. Prowadzenie produkcji rolniczej.
R.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej.

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: biologia

006