previous arrow
next arrow

Aktualności

Szkolny zestaw podręczników w roku szkolnym 2023/2024

We wrześniu zapraszamy na kiermasz podręczników, który będzie zorganizowany w naszej szkole...

VI edycja szkolnego konkursu na Mistrza w Zawodzie Technik Logistyk

Celem konkursu było wyłonienie mistrza w zawodzie technik logistyk, poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, łączenie wiedzy zdobytej na rożnych przedmiotach zawodowych...

Szkolny konkurs wiedzy o ekologistyce

Wyprodukowanie 1 tony papieru wymaga ścięcia 17 drzew, każda tona odzyskanej makulatury pozwoli zaoszczędzić w papierni 1200 l wody. Celem konkursu było propagowanie postaw ekologicznych, motywowanie uczniów do podejmowania działań na rzecz środowiska, zapobieganie degradacji środowiska naturalnego oraz budzeniem świadomości, że stan środowiska jest naszą wspólną odpowiedzialnością...

„Niech zagoszczą pszczoły w krzyżowickim ogrodzie”

Pasieki są źródłem zapylaczy, które potrzebne są w każdym ekosystemie. Działalność osób opiekujących się ulami wzbudza zainteresowanie przyrodą, promuje proekologiczne i prozdrowotne zachowania w społeczeństwie. Aktywna działalność polegająca na popularyzacji znaczenia pszczół w środowisku naturalnym i oswajaniu z tymi fenomenalnymi owadami powiększa grono przyjaciół pszczół...

Praktyki na Cyprze

Praktyki na Cyprze...
Skip to content