REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

INFORMACJE O SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM PZS NR 1 W KRZYŻOWICACH

  • OPIEKUN- BEATA HELTMAN
  • PRZEWODNICZĄCA – MARCELINA MILICHIEWICZ – KLASA 2A
  • WICEPRZEWODNICZĄCA – MARTA ŚMIECHOWSKA– KLASA 2C

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego na bieżący rok szkolny:

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego – apel

Wybory do Samorządów Klasowych

Opracowanie harmonogramu spotkań Samorządów z opiekunem i dyrekcją

Modyfikacja rewirów klasowych

Kampania wyborcza do Samorządu Uczniowskiego

Dzień Chłopaka

Wznowienie akcji Szczęśliwy Numerek

 

PAŹDZIERNIK

Wybory do nowego Samorządu Uczniowskiego

Dzień Papieski – apel

Hubertus szkolny

Plener plastyczny

 

LISTOPAD

Święto Niepodległości – apel

Prowadzenie gazetki szkolnej

Dyskoteka Andrzejkowa – impreza integracyjna dla klas pierwszych

 

GRUDZIEŃ

Mikołajki szkolne

Rocznica Stanu Wojennego – apel

Akcja charytatywna

Wigilie klasowe

 

STYCZEŃ

Podsumowanie pracy w pierwszym semestrze

Bezpieczny wypoczynek – akcja wychowawcza

 

LUTY

Walentynki – poczta walentynkowa

 

MARZEC

Dzień Kobiet

Dzień wiosny – szkolny konkurs talentów

 

KWIECIEŃ

Dzień Otwartych Drzwi

Dyskoteka pożegnalna klas czwartych

Pożegnanie absolwentów

 

MAJ

Święto polskiej muzyki i plastyki – akcja ogólnoszkolna

 

CZERWIEC

Dzień Dziecka – dzień sportu

Światowy Dzień Ochrony Środowiska

Bezpieczny wypoczynek – akcja wychowawcza

Podsumowanie pracy w drugim semestrze

Zakończenie roku szkolnego – apel

 

CAŁY ROK SZKOLNY

·         Wystawianie opinii na prośbę Dyrektora szkoły

·         Angażowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska

·         Ocena efektów prac porządkowych w rewirach szkolnych

·         Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu

·         Pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych

·         Pomoc w organizacji konkursów przedmiotowych i zawodowych

·         Prowadzenie rankingu frekwencji klas

·         Uaktualnianie gazetki, dekoracja zielonego holu

·         Współpraca z radą internatu

  • Samorząd Uczniowski może podjąć inne dodatkowe działania wynikające z pojawiających się potrzeb szkoły lub zgłoszone przez uczniów jako dodatkowa własna inicjatywa.