REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

INFORMACJE O SAMORZĄDZIE UCZNIOWSKIM PZS NR 1 W KRZYŻOWICACH

 • OPIEKUN- GRAŻYNA KWAŚKIEWICZ
 • PRZEWODNICZĄCY – WOJCIECH PINTSCHER – KLASA 2A
 • WICEPRZEWODNICZĄCA – OLIWIA MEDYŃSKA– KLASA 2D

 

PLAN DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH (2 SEMESTR)

 

STYCZEŃ:

 • Ferie zimowe,
 • Ogłoszenie konkursu na najciekawszego awatara w aplikacji teams,
 • Podsumowanie pracy samorządu uczniowskiego w pierwszym półroczu nauki,
 • Spotkanie online samorządu uczniowskiego przedstawiające harmonogram działań w drugim semestrze nauki (sporządzenie protokołu ze spotkania)

 

LUTY:

 • Spotkanie samorządu uczniowskiego przedstawiające plan działań na miesiąc luty(zgłoszenie pomysłów na możliwe działania, sprawy organizacyjne, protokół ze spotkania)
 • Ogłoszenie konkursu na logo samorządu uczniowskiego,
 • Internetowa poczta walentynkowa,
 • Tydzień sportów zimowych – przygotowanie materiału na temat sportów zimowych, które będą omawiane na lekcjach wychowania fizycznego,

 

MARZEC:

 • Spotkanie samorządu uczniowskiego podsumowanie pracy w miesiącu Luty oraz przypomnienie działań, które będą realizowane w Marcu (omówienie frekwencji chętnych biorących udział w konkursach oraz przedstawienie możliwych działań samorządu uczniowskiego, sprawy organizacyjne, wnioski uczniów do samorządu, protokół ze spotkania)
 • Konkurs na najpiękniejszy wierszyk z okazji dnia kobiet – życzenia dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów,
 • Dzień wiosny – dzień wolny od pytania uczniów,
 • Konkurs wiedzy o świętach Wielkiej Nocy,
 • Konkurs na ozdobę Wielkanocną,
 • Życzenia Świąteczne dla nauczycieli, pracowników szkoły i uczniów,

 

KWIECIEŃ:

 • Spotkanie samorządu uczniowskiego podsumowanie trzech miesięcy pracy (wyniki konkursów, frekwencja na konkursach, plan działania na resztę miesiąca, sprawy organizacyjne, protokół ze spotkania)
 • Obchody Dnia Ziemi (22 kwietnia) – przygotowanie akcji proekologicznych, promowanie postaw proekologicznych, konkurs wiedzy o ekologii,
 • Konkurs plastyczny z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej,
 • Konkurs wiedzy o temacie Konstytucji 3 maja,

 

MAJ:

 • Spotkanie samorządu uczniowskiego podsumowanie pracy w miesiącu Kwiecień (wyniki konkursów, frekwencja na konkursach, sprawy organizacyjne, wnioski uczniowskie, protokół spotkania, omówienie pracy samorządu na miesiąc Maj,
 • PRAKTYKI,
 • Pożegnanie klas maturalnych (KLASY III),
 • Akcja przeciwko przejawom agresji i przemocy (1 godzina zajęć z wychowawcom, każda klasa przygotowuje plakat/wiersz),
 • Dzień Matki (życzenia na stronie szkoły),
 • Przygotowanie dnia dziecka,

 

CZERWIEC

 • Ostatnie spotkanie samorządu (podsumowanie pracy w drugim semestrze, przedstawienie pracy samorządu na Czerwiec, opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny, sprawy organizacyjne, protokół ze spotkania, sprawozdanie z pracy samorządu uczniowskiego w roku 2020/2021, podziękowania dla opiekuna samorządu i samorządowców),
 • Konkurs wiedzy o ruchu drogowym,
 • Dzień Ojca (życzenia na stronie szkoły),
 • Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

 

CAŁY ROK SZKOLNY

·         Wystawianie opinii na prośbę Dyrektora szkoły

·         Angażowanie uczniów do pracy na rzecz szkoły i środowiska

·         Ocena efektów prac porządkowych w rewirach szkolnych

·         Udział w uroczystościach szkolnych – pomoc w ich organizowaniu

·         Pomoc w przeprowadzaniu akcji charytatywnych

·         Pomoc w organizacji konkursów przedmiotowych i zawodowych

·         Prowadzenie rankingu frekwencji klas

·         Uaktualnianie gazetki, dekoracja zielonego holu

·         Współpraca z radą internatu

 • Samorząd Uczniowski może podjąć inne dodatkowe działania wynikające z pojawiających się potrzeb szkoły lub zgłoszone przez uczniów jako dodatkowa własna inicjatywa.