TECHNIK WETERYNARII

zawód dla tych, którzy kochają zwierzęta, chcą im pomagać i interesują się przyrodą

 nauka:

– udzielania pierwszej pomocy zwierzętom
– asystowania przy zabiegach chirurgicznych
– pielęgnowania zwierząt po zabiegach chirurgicznych
– pracy w laboratorium diagnostycznym
– organizowania hodowli zwierząt
– wykonania zabiegów pielęgnacyjnych i fizykoterapeutycznych

szkolne atrakcje zawodowe:

– wyjazdy na warsztaty na Uniwersytet Przyrodniczy

praca:

– w prywatnych i państwowych lecznicach dla zwierząt
– schroniskach dla zwierząt, zakładach hodowlanych
– fermach przemysłowych, rzeźniach, ogrodach zoologicznych
– gospodarstwach rolnych i agroturystycznych
– inspektoratach weterynaryjnych, stacjach sanitarno-epidemiologicznych
– zakładach przetwórstwa mięsa, drobiu, ryb oraz mleka
– prowadzenie własnej działalności gospodarczej

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum od września 2017 r.):

RL.10. Prowadzenie chowu i inseminacji zwierząt.
RL.11. Wykonywanie czynności pomocniczych w zakresie usług weterynaryjnych oraz kontroli i nadzoru weterynaryjnego.

3 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum do września 2016 r.):

R.9. Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt.
R.10. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu usług weterynaryjnych.

R.11. Wykonywanie czynności pomocniczych z zakresu realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej.

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: biologia

013