TECHNIK GEODETA

zawód dla tych, którzy lubią analityczne myślenie, przedmioty ścisłe: matematyka, fizyka

oferujemy:

– naukę w prestiżowym zawodzie technik geodeta, po ukończeniu którego bez problemu znajdziesz zatrudnienie lub otworzysz własny biznes
– doskonale wyposażoną pracownię geodezyjną w wysokiej klasy sprzęt geodezyjny oraz pracownię komputerową
– idealne warunki terenowe do praktycznej nauki zawodu

szkolne atrakcje zawodowe:

– spotkania z firmami
– atrakcyjne wycieczki zawodoznawcze, np. do obserwatorium w Borowej Górze lub samolotowa wycieczka do CNK w Warszawie

 praca:

– znajdzie pracę w wielu urzędach państwowych
– w firmach budowlanych i wszystkich, które na co dzień mają styczność z gruntami
– w wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych
– w wydawnictwach kartograficznych bądź firmach do sporządzania profesjonalnych map terenów

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum od września 2017 r.):

BD.31. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i  realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BD.32. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

3 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum do września 2016 r.):

B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów.
B.35. Obsługa geodezyjna inwestycji budowlanych.
B.36. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: geografia

014