previous arrow
next arrow

Szkolny konkurs logistyczny w języku angielskim

2022-12-16

Celem konkursu było poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach zawodowych teoretycznych i praktycznych, rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu, dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych, urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą oraz kształtowanie kompetencji językowych. Do konkursu przystąpili uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik logistyk. Konkurs obejmował test wiedzy i umiejętności zawodowych z zakresu obszaru logistyki oraz kompetencji językowych – język angielski  zawodowy w branży logistycznej. W konkursie wzięło udział 21 uczniów.

Zwycięzcami konkursu zostali:

Filip Pigułeczka  – klasa 1 a – 1 miejsce,

Jakub Paja  – klasa 2a  – 2 miejsce,

Maja Tondel  – klasa 2 a – 3 miejsce.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach zawodowych.

Nauczyciele przedmiotów logistycznych: Anna Lee, Krzysztof Michalik, Teresa Stachowiak

Koordynator konkursu: Anna Lee

Skip to content