projekt11

Projekt ekologiczny „Łączy nas woda”

Od maja do grudnia 2022 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach realizowaliśmy projekt ekologiczny „Łączy nas woda”. Uczestnikami działań projektowych była grupa 15 zadeklarowanych uczniów, a nasze działania dofinansowało Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6600 zł.

Celem projektu było:

 • Poznanie współzależności człowieka i środowiska
 • Kształtowanie poczucia zbiorowej odpowiedzialności za środowisko
 • Poznanie roli wody dla życia człowieka i innych organizmów żywych
 • Znajomość procesu obiegu wody w przyrodzie i zasobów wodnych Polski
 • Znajomość zanieczyszczeń wodnych, metody ich usuwania, klasy czystości wód w Polsce
 • Nabywanie umiejętności oszczędnego gospodarowania wodą
 • Czerpanie niezbędnych wiadomości z różnych źródeł informacji
 • Ocena stanu zasobów wodnych w najbliższym otoczeniu – doświadczenia i eksperymenty

Zrealizowaliśmy następujące działania:

 • Zjawisko obiegu wody w przyrodzie – wyszukiwanie informacji w dostępnych źródłach
 • „Bądź świadomy – oszczędzaj wodę” – ekologiczny konkurs plastyczny
 • Wykład na temat rodzajów zanieczyszczeń wodnych w Polsce, poznanie klas czystości wód
 • Wycieczka terenowa na wyspę krzyżowicką – badanie wody, wykonywanie kart pracy, fotografii
 • Ponowne badanie czystości wody wokół wyspy krzyżowickiej, następnie wykonywanie preparatów mikroskopowych, obserwacje mikroskopowe mikroorganizmów wodnych
 • Zapoznanie z bioróżnorodnością roślinną i zwierzęcą zamieszkującą wyspę krzyżowicką, obserwacje zwierząt w terenie, wykonywanie fotografii
 • Ochrona przyrody i jej zasobów – wycieczka do centrum wiedzy o wodzie Hydropolis we Wrocławiu
 • Sposoby oszczędzania wody w domu – zadania, ankiety
 • Konkurs na stworzenie prezentacji multimedialnej dotyczącej projektu

Efekty rzeczowe:

W ramach realizacji projektu ekologicznego „Łączy nas woda” zakupiono wszystkie zaplanowane pomoce dydaktyczne wskazane do realizacji poszczególnych zadań projektowych: dwa mikroskopy, miernik wielofunkcyjny, walizkowy zestaw testów do terenowego badania wody, zestawy preparatów mikroskopowych oraz atlasy biologiczne. Pozyskane pomoce dydaktyczne pozwalają nauczycielowi maksymalnie zaangażować ucznia w czasie zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, a w uczniach rozbudzić ciekawość, rozwinąć zainteresowania i pasje. W ramach projektu zakupiliśmy także bilety wejściowe do Hydropolis we Wrocławiu oraz  nagrody książkowe dla uczniów zaangażowanych w konkursy ekologiczne.

Efekty ekologiczne:

Poszarzanie przez uczniów wiedzy z zakresu ekologii, zapoznanie się bliżej ze zjawiskiem obiegu wody w przyrodzie i sposobami ochrony wód. Uczniowie podczas działań projektowych mogli uczestniczyć w wykładzie na temat zanieczyszczeń wodnych w Polsce, poznali klasy czystości wód, sposoby ochrony zbiorników wodnych, nauczyli się oszczędzania wody we własnym gospodarstwie domowym. W ramach zajęć terenowych wykonywali badania wody wokół wyspy krzyżowickiej, wykorzystując terenowy zestaw testów oraz miernik wielofunkcyjny. Przy użyciu nowoczesnych mikroskopów uczniowie obserwowali własnoręcznie wykonane preparaty mikroskopowe przedstawiające mikroorganizmy zamieszkujące zbiornik wodny wokół wyspy. Niezapomnianym wydarzeniem była dla uczniów wycieczka do Hydropolis, podczas której mogli zaobserwować bioróżnorodność roślinną i zwierzęcą żyjącą w wodach w Polsce i na świecie, wykonać ciekawe doświadczenia w pracowni Hydropolis i zapoznać się ze skutkami powodzi tysiąclecia we Wrocławiu. Uczniowie ponadto wzięli udział w dwóch konkursach ekologicznych: „Bądź świadomy – oszczędzaj wodę” oraz w konkursie pt. Najlepsza prezentacja multimedialnej dotycząca projektu. Działania wykonywane w trakcie realizacji działań projektowych miały na celu poszanowanie przyrody, ale przede wszystkim wykształcenie u uczniów prawidłowych zachowań proekologicznych. Twórcza praca pozalekcyjna, atrakcyjność miejsc, w powiązaniu z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych stworzyły uczniom szansę na przyswojenie ważnych informacji dotyczących ochrony wód w Polsce i na świecie.

Prezentacja multimedialna nt. projektu  – link poniżej

Projekt ekologiczny ”Łączy nas woda”

Prezentację przygotowała Klaudia Kubatek uczennica klasy 3c

Żaneta Witwicka

koordynator projektu

Share this Post!

About the Author : kkwiecien