2

Gala inaugurująca nowy projekt „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”

W dniu 18 października odbyła się w naszej szkole gala inaugurująca nowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Osi Priorytetowej Edukacja, działanie 10.4, poddziałanie 10.4.2 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT WROF i będzie  realizowany przez Fundację Fabryka Marzeń w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu. Kwota dofinansowania wynosi ponad 1,7 mln zł, a cała wartość proejktu ponad 1,8 mln zł.

W samo południe powitali wszystkich gości dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach pan Jan Głowa oraz edukator szkolny Beata Heltman.

Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele Zarządu Powiatu: Starosta  Roman Potocki, Członek Zarządu Wiesław Zając, a także reprezentanci Rady Powiatu Wrocławskiego na czele z Przewodniczącym Piotrem Chmurzyńskim oraz Radnym Bartoszem Huzarskim. Obecny był także Dyrektor Wydziału Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pan Jerzy Więcławski.

Zaproszenie przyjął też Dolnośląski Kurator Oświaty, pan Roman Kowalczyk, który słusznie zwrócił uwagę na stałą konieczność podnoszenia swoich kompetencji i zdobywanie nowych doświadczeń.

Starosta Powiatu Wrocławskiego, pan Roman Potocki, wyraził zadowolenie, że wspólnie podejmujemy kolejne działanie mające na celu nie tylko doposażyć szkołę, ale przede wszystkim dać możliwość rozwoju zainteresowań uczniów.

Duże zainteresowanie wzbudziła wypowiedź pani prezes Fundacji Fabryka Marzeń, dzięki której projekt został  napisany. Pani Angelina Kopka zaczęła swoje wystąpienie nieco mniej standardowo, aby móc dojść do sedna sprawy: żeby móc coś w życiu osiągnąć i zdobyć, trzeba chwytać się wielu możliwości i z nich czerpać, bo nigdy nie wiadomo, jaki scenariusz przyjdzie nam realizować.

Całe spotkanie odbywało się pod hasłem „Kształcenie zawodowe na potrzeby rynku pracy – dobre praktyki”. Na pytania jakie są obecnie możliwości na rynku, kogo poszukują pracodawcy i jakie trzeba mieć kompetencje odpowiedzieli zaproszeni pracodawcy, którzy dobrze już znają naszych uczniów:

pani Kinga Radziwiłłowicz – specjalista ds. rekrutacji oddziału Nestle Purina Nowa Wieś Wrocławska, pani Anna Chodorowska – Skubiszewska – dyrektor Przychodni Weterynaryjnej VETAN we Wrocławiu, pani Agnieszka Budzanowska – Menager Zamku Topacz, pan Bogdan Jarząbek – właściciel Ośrodka Jeździeckiego oraz Hodowli Koni ADONAI we Wrocławiu, oraz pan Andrzej Oleksik – kierownik działu wyścigów konnych PARTYNICE.

Mamy nadzieję, że reprezentanci okolicznych firm podejmą z nami współpracę również przy realizacji nowego projektu i umożliwią w pełni zdobycie praktycznych umiejętności przez uczniów.

Wszystkim wystąpieniom przysłuchiwali się również zaproszeni uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy niebawem staną przed podjęciem decyzji jaki kierunek życiowy wybrać.

Spotkanie podsumował dyrektor szkoły pan Jan Głowa, kierując do wszystkich słowa podziękowania za wspólne podjęte działania i życząc realizacji wszelkich założeń.

 

Zapraszamy do zapoznania się z założeniami projektu.

 

14 13 12 11 9 7 6 5 4 3 2 8

Share this Post!

About the Author : kkwiecien