previous arrow
next arrow

Dzień Otwartych Drzwi w zawodzie technik logistyk

2023-05-09

W myśl koncepcji nowoczesnej szkoły technicznej, należy w szerokim zakresie promować wartość edukacji nie tylko na gruncie szkoły, ale także we współpracy  ze środowiskiem lokalnym, w tym z pracodawcami, reprezentującymi nasz obszar tematyczny.

Stąd w ramach Dni Otwartych, przy współpracy z firmą Mercedes-Benz Grupa Wróbel,  chcieliśmy – naszym przyszłym uczniom – przedstawić jeden z obszarów kształcenia w zawodzie Technik logistyk jakim jest Organizacja Transportu.

Korzystając z uprzejmości Przedstawicieli Firmy mogliśmy zapoznać uczestników spotkania z organizacją pracy kierowców w nowoczesnym pojeździe Mercedes-Benz ACTROS. Dzięki temu przyszli uczniowie mogli dostrzec korzyści wynikające z kształcenia się w zawodzie technik logistyk- zawodzie pożądanym na rynku pracy- zawodzie przyszłości.

Nauczyciele kształcenia zawodowego – technik logistyk
Teresa Stachowiak
Anna Lee
Krzysztof Michalik

Skip to content