Spotkanie autorskie z p. Januszem Gargałą

We wtorek 6 grudnia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zostało zorganizowane spotkanie autorskie z panem Januszem Gargałą, autorem monografii „ Tyniec Mały w dziejach Śląska”. Pan Janusz Gargała okazał się świetnym mówcą.  Młodzież chętnie zadawała pytania, a autor odpowiadał w sposób lekki  i wyczerpujący.  Pomimo kameralnego grona uczniów biorących udział w spotkaniu, publiczność […]

read more

Szkolny konkurs logistyczny w języku angielskim

Celem konkursu było poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach zawodowych teoretycznych i praktycznych, rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu, dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych, urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą oraz kształtowanie kompetencji językowych. Do konkursu […]

read more

Otrzęsiny w internacie

7 grudnia 2022 roku w atmosferze dobrej zabawy, uśmiechu i radości uczniowie klas pierwszych  zostali oficjalnie przyjęci do społeczności internatu przez swoich starszych kolegów. Aby to się stało należało wykonać różne zadania i konkurencje wymagające od uczniów kreatywności, sprawności fizycznej, zdolności plastycznych i odwagi. Organizatorami wydarzenia byli jak zawsze tegoroczni maturzyści wspierani przez swojego wychowawcę […]

read more

Wycieczka zawodoznawcza dla hotelarzy

Dnia 7 grudnia 2022r. klasy 4a oraz 4d uczące się w zawodzie technik hotelarstwa pod opieką pani Marty Miśty wybrały się na wycieczkę do hotelu QHotel na ulicy Zaolziańskiej we Wrocławiu. Zostaliśmy oprowadzeni przez dwie pracownice hotelu: panią recepcjonistkę oraz panią, która odpowiada za organizowanie konferencji. Na początku zobaczyliśmy sale konferencyjne: jak są ustawione, jak […]

read more

Konkurs wiedzy o krwiodawstwie i dawstwie szpiku

Jak co roku został zorganizowany, aby edukować i wzbudzać zainteresowanie tym ważnym tematem. Konkurs odbył się za pomocą aplikacji Forms. Chcemy informować i przypominać, że krwi nie można wyprodukować, a każdego dnia jest niezbędna aby ktoś mógł żyć. Wszystkim dziękuję za zaangażowanie. Wyniki są następujące: I miejsce KATARZYNA GARBACKA KL. 3C II miejsce JAKUB KOWALSKI […]

read more

Wieczór wróżb andrzejkowych w internacie

Wieczór wróżb andrzejkowych odbył się w wigilię św. Andrzeja, czyli 29.11.2022 r. Dziewczęta pod opieką p. G. Trzeciakiewicz upiekły ciasteczka z wróżbą oraz przygotowały stanowiska z wróżbami. W nastrojowej atmosferze oraz muzyce celtyckiej próbowaliśmy poznać naszą przyszłość. Wróżyliśmy z kart, kości, dat urodzenia i innych rekwizytów. Wieczór wróżb cieszył się dużym powodzeniem, szczególnie wśród dziewcząt.

read more
Showing 1 to 6 of 62 results