BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

  • mechanik pojazdów samochodowych
  • kierowca  – mechanik
  • magazynier – logistyk
  • sprzedawca
  • fryzjer
  • kucharz
  • piekarz

– uczniowie realizują w szkole tylko przedmioty ogólnokształcące

– kształcenie zawodowe praktyczne realizowane będzie u pracodawców, a kształcenie zawodowe teoretyczne odbywać się będzie odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie w placówkach kształcenia zawodowego


 

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: biologia