BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • automatyk
 • elektromechanik
 • mechanik – moner maszyn i urządzeń
 • operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
 • operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
 • mechanik pojazdów samochodowych
 • mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
 • kierowca  – mechanik
 • magazynier – logistyk
 • sprzedawca
 • fryzjer
 • kucharz
 • piekarz

– uczniowie realizują w szkole tylko przedmioty ogólnokształcące

– kształcenie zawodowe praktyczne realizowane będzie u pracodawców, a kształcenie zawodowe teoretyczne odbywać się będzie odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie w placówkach kształcenia zawodowego
– w celu organizacji kształcenia zawodowego nawiązaliśmy współpracę z lokalnym pracodawcą firmą LG Chem Energy Sp. z o.o. w Biskupicach Podgórnych


Zdobądź zawód przyszłości z LG Chem Wrocław Energy Sp. z o.o.  – kliknij i obejrzyj…


 

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: biologia

Ogłoszenie o naborze1