BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

• mechanik – moner maszyn i urządzeń
• operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego
• operator maszyn i urządzeń do przetwórstwa tworzyw sztucznych
• mechanik pojazdów samochodowych
• mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych
• kierowca mechanik
• sprzedawca
• fryzjer
• kucharz
• piekarz

– uczniowie realizują w szkole tylko przedmioty ogólnokształcące
– kształcenie zawodowe praktyczne realizowane będzie u pracodawców, a kształcenie zawodowe teoretyczne odbywać się będzie odrębnie dla każdego zawodu przez okres 4 tygodni w każdej klasie w placówkach kształcenia zawodowego
– w celu organizacji kształcenie zawodowego planowane jest nawiązanie współpracy z lokalnymi pracodawcami np.Nestle Purina

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: biologia

Jeżeli podejmiesz naukę w zakresie kształcenia w Szkole Branżowej I stopnia w zawodach:

– mechanik-monter maszyn i urządzeń
– operator maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego,

to firma Nestlé Purina zagwarantuje Ci:

– realizację zajęć praktycznych na terenie zakładu,
– nieodpłatny dowóz na praktyki,
– zatrudnienie w firmie po ukończeniu szkoły,
– pakiet socjalny.

PRAKTYKI ZAWODOWE W NESTLÉ PURINA NOWA WIEŚ WROCŁAWSKA

zsz