wet

Zajęcia praktyczne uczniów klas zawodu Technik Weterynarii

1Uczniowie klas technikum weterynaryjnego mają możliwość uczenia się zawodu w naszej szkole podczas zajęć w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. W czasie lekcji praktycznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt laboratoryjny i diagnostyczny, rozmaite modele dydaktyczne oraz uczymy się pracować ze zwierzętami mieszkającymi w szkolnej stajni.Uczniowie samodzielnie wykonują badania i analizy, uczą się udzielania pierwszej pomocy, podawania leków, pobierania krwi oraz wielu innych czynności, które przyszły technik weterynarii musi opanować.

Na zdjęciach uczniowie klasy 3c podczas zajęć praktycznych.

Share this Post!

About the Author : kkwiecien