SONY DSC

XII Powiatowy Przegląd Jasełek już za nami !

26 stycznia 2017 roku odbył się XII Powiatowy Przegląd Jasełek zorganizowany jak co roku przez PZS Nr1 w Krzyżowicach. Honorowy patronat tego przedsięwzięcia objął starosta Powiatu Wrocławskiego Pan Roman Potocki. W Przeglądzie wzięli udział uczniowie z gimnazjów Powiatu Wrocławskiego, w sumie 80 uczniów. Przegląd jest okazją nie tylko twórczej prezentacji, ale zapoznaniem się z naszą  szkołą. Wiele razy bywało tak, że uczestnik wydarzenia wybierał kierunek kształcenia w naszej szkole.

Wszystkich serdecznie przywitali prowadzący konferansjerzy – uczniowie naszej szkoły, którzy przypomnieli o poprzednich edycjach Przeglądu, podczas których były prezentowane jasełka ludowe, historyczne, z morałem oraz wzruszające  jasełka pantomimiczne w wykonaniu uczniów niesłyszących. Wiele razy „rzucały na kolana” popisy diabłów i archanielska moc, przerażały rozkazy Heroda, rozbawiała  zabawa w papierowe śnieżki, do której włączali się wszyscy uczestnicy spotkania. Zachwycały  w nim kolędy i gra na wiolonczeli, skrzypcach czy fletach. Czasem porywał  taniec na cześć Pana. Nie raz składane były deklaracje o przyjaźni, pokoju i miłości. Podziwiano zaangażowanie nauczycieli i dyrektorów, którzy niejednokrotnie osobiście przywozili wspaniałe instrumenty, aby wykonane jasełka na najmniejszej scenie w powiecie wypadły okazale.

I tym razem było podobnie. Zwyciężało dobro, zło cichło i ze wstydem znikało ze sceny, potęga i bogactwo chyliły czoła i zginały kolana, a prostota z wiernością gorącymi sercami pasterzy otaczała żłóbek. Łączyły się czasy dawne z dniem dzisiejszym i znakami czasu. Zespołom towarzyszyły chóry i instrumenty.Publiczność nagradzała gromkimi brawami, a JURY zapełniało karty spostrzeżeń, bo Przegląd w Krzyżowicach z woli Gości ma formułę warsztatów i jest ostatnim świątecznym akcentem przed liturgicznym zakończeniem kolęd.

Uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach z profesjonalnym przygotowaniem pełnili powierzone im funkcje.Służyli pomocą, mówili z pasją o swojej szkole, oprowadzając po jej terenie w czasie przerwy Uczestników Przeglądu. Służyli obsługą akustyczną i obsługiwali w czasie posiłku. Wszak na co dzień zdobywają tu umiejętności hotelarzy, geodetów, weterynarzy, architektów krajobrazu i rolników, a także hodowców koni, a od września również logistyków. Grupa zaangażowanych uczniów i nauczycieli pomogła, jak co roku, w organizacji Przeglądu Jasełek.

Nasi Goście byli z nas bardzo zadowoleni. JURY przygotowało ocenę merytoryczną zwracając uwagę na:ruch sceniczny, prawidłową  interpretację  tekstu, stroje i scenografię, pomysłowość, wierność tradycji, środki wyrazu, misteryjny charakter jasełek oraz uniwersalność przekazu.

W merytorycznym przedłożeniu podkreślano zaangażowanie uczniów  i nauczycieli,  wartość i sens takich przedsięwzięć oraz wysoki poziom przygotowanych inscenizacji. Uwagi merytoryczne przedstawiła p. Zofia Kowalczyk oraz p. Janusz Gargała, który zwrócił uwagę przede wszystkim na przygotowanie muzyczne zespołów.  Przydzielono nagrody indywidualne za niepowtarzalne kreowanie postaci, co w ankietach ewaluacyjnych podkreślano jako bardzo wychowawcze i wspierające ucznia w jego rozwoju.Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymali certyfikaty. Każdy zespół otrzymał pamiątkową statuetkę oraz nagrodę rzeczową  – gitarę klasyczną. Specjalną nagrodę indywidualną ufundowało Stowarzyszenie Miłośników Krzyżowic .

Pani Dyrektor  Katarzyna Cebryń wyraziła wdzięczność za wieloletnią posługę członkom Jury  oraz podziękowała wszystkim nauczycielom, którzy przyjechali na tegoroczny Przegląd. Podziękowała również uczniom i nauczycielom PZS Nr 1 pomagającym przy sprawnym przebiegu imprezy, a także wręczyła specjalne Podziękowanie Panu Staroście za objęcie honorowym Patronatem XII Przeglądu Jasełek. Pan Starosta Roman Potocki wyraził wdzięczność i uznanie dla organizatorów i uczestników Przeglądu i przekazał Pani Dyrektor swoje podziękowanie.Wypowiadając formułę zakończenia Pani Dyrektor zaprosiła do udziału w kolejnej edycji Przeglądu – a więc do zobaczenia za rok!

Wolontariusze z panią katechetką

 

Więcej zdjęć w naszej galerii – kliknij…

Share this Post!

About the Author : kkwiecien