konkurs 1

Wyniki Szkolnego Konkursu Logistycznego

SZKOLNY KONKURS LOGISTYCZNY

GRA SYMULACYJNA „PROWADZENIE MAGAZYNU”

W PZS NR 1 W KRZYŻOWICACH 2019

Celem konkursów było poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach zawodowych teoretycznych i praktycznych, rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, wytypowanie najlepszych uczniów w ramach zdrowej rywalizacji, rozwijanie kreatywności i inicjatywy,  stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu, dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych, urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami biorącymi udział w grze symulacyjnej.  Do konkursu przystąpili uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik logistyk. Pierwszy etap obejmował test wiedzy zawodowej. Efektem pierwszego etapu było wyłonienie finalistów konkursu. Do finału zakwalifikowali się Małgorzata Kudłacik, Patryk Szachniewicz, Jakub Ruszel, Krystian Ostrowski, Krzysztof Zubko, Natalia Biekieszczuk oraz Patrycja Żygadło. W etapie drugim uczniowie rywalizowali ze sobą uczestnicząc w grze symulacyjnej „PROWADZENIE MAGAZYNU”. Finał okazał się ciekawą i nietypową formą zdobywania wiedzy, w której oprócz wiadomości z zakresu logistyki bardzo przydatne okazały się umiejętności z przedsiębiorczości, działalności gospodarczej czy matematyki.

Zwycięzcami gry sumacyjnej zostali:

Natalia Bekieszczuk – klasa 3 TD a – 1 miejsce,

Patrycja Żygadło – klasa 3 TD a – 2 miejsce,

Patryk Szachniewicz – klasa 1 TD a – 3 miejsce,

Małgorzata Kudłacik – klasa 1 TD a – wyróżnienie.

Wszystkim uczestnikom gratulujemy wyników i życzymy powodzenia w kolejnych rozgrywkach zawodowych.

Organizatorzy Konkursu: Teresa Stachowiak, Marta Miśta – nauczyciele przedmiotów zawodowych z branży logistycznej.

Share this Post!

About the Author : kkwiecien