IMG_20180924_181228

Wyjazd „techników architektów krajobrazu” na Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W dniach 24-25. 09. 2018 r. grupa 15 uczniów z Technikum Architektury Krajobrazu pod opieką nauczyciela  Mariusza Krauze uczestniczyła w kursie zawodowym zorganizowanym na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu. Koszt wyjazdu i szkolenia poniesiony został z budżetu projektu „Mam zawód – mam szansę” realizowanego w ramach „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spójności” .

projekt

Share this Post!

About the Author : kkwiecien