Klasa Wychowawca
1ag

(technik hotelarstwa + technik logistyk)

Teresa Stachowiak
1bg

(technik rolnik + technik architektury krajobrazu)

Żaneta Witwicka
1cg

(technik weterynarii + technik hodowca koni)

Joanna Bluma
1d

(technik hotelarstwa + technik logistyk)

Paweł Kondek
1e

(technik rolnik + technik hodowca koni)

Grzegorz Jasiczek
1f

(technik weterynarii)

Aleksandra Nikolajdu – Skrzypczak
1BS

(Branżowa Szkoła I Stopnia)

Mariusz Krauze
2a

(technik hotelarstwa + technik geodeta)

Hanna Przybyszewska
2bTK

(technik hodowca koni)

Grażyna Kwaśkiewicz
2c TW

(technik weterynarii)

Małgorzata Respond
3aTD

(technik hotelarstwa + technik logistyk)

Marta Miśta
3bTD

(technik rolnik + technik hodowca koni)

Magdalena Walicka – Klimiuk
3cTW

(technik weterynarii)

Karolina Kwiecień
4aTD

(technik hotelarstwa + technik logistyk)

Monika Moskwiak
4bTD

(technik rolnik + technik geodeta)

Monika Śliwińska
4cTK

(technik hodowca koni)

Iwona Chmielowska
4dTW

(technik weterynarii)

Paweł Pacholik