TECHNIK EKONOMISTA

Zawód dla tych, którzy są rzetelni, dokładni i lubią pracę biurową !

Zawód, który daje szerokie możliwości !

Jeśli jesteś odważny i przedsiębiorczy, nie boisz się wyzwań, lubisz organizować i koordynować działania przyjdź do PZS Nr 1 w Krzyżowicach. Firma-”biznes” w XXI wieku to nie tylko nowoczesny budynek, to dobra organizacja i pomysłowość, ale przede wszystkim człowiek odpowiednio wykwalifikowany – dyrektor, menadżer, urzędnik, sekretarka czy księgowa.

Dzięki nauce w naszej Szkole:

→  Uzyskasz świadectwo oraz dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną
→  Weźmiesz udział w konkursach międzyszkolnych, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej oraz Olimpiadzie Wiedzy o Przedsiębiorczości
→  Odbędziesz praktyki zawodowe w wybranych instytucjach(banki, urzędy gminy, biura rachunkowe)

→ Spotkasz się z ciekawymi ludźmi  – przedstawicielami biznesu

Uzyskasz wiedzę i umiejętności z zakresu:

– planowania i prowadzenia działalności gospodarczej,

– obliczania podatków,

– prowadzenia spraw kadrowo-płacowych,

– prowadzenia rachunkowości,

– wykonywania analiz i sporządzania sprawozdań z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

Praca:

– biurowa z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych, co jest ogromnym komfortem w pracy zawodowej,
– zatrudnienie można znaleźć w Urzędzie Gminy, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie Marszałkowskim, Starostwie Powiatowym, Urzędzie Skarbowym, Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych,  firmach prywatnych, bankach,

– można również prowadzić własną działalność gospodarczą jako biuro rachunkowe.

Pamiętaj: każda firma / instytucja, niezależnie od swojego profilu, zatrudni do prowadzenia sekretariatu, biura czy księgowości dobrze wykwalifikowanych techników ekonomistów. W naszym regionie brakuje na rynku pracy specjalistów ds. księgowości, zatem po skończeniu tego profilu szybko znajdziesz dobrą i ciekawą pracę!!!

2 egzaminy zawodowe:

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji.
AU.36. Prowadzenie rachunkowości.

Przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: geografia

SONY DSC