__________________________________________________________________________________________________

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na realizacje zamówienia „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert dot. przetargu na realizacje zamówienia „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert dot. przetargu na realizacje zamówienia „Dostawa miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2,
55-040 Kobierzyce

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (ZP/27/2017)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 8.11.2017 r. dot. przetargu dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2,
55-040 Kobierzyce (ZP/23/2017)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.10.2017 r. oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09. 10. 2017 r. – roboty budowlane : „Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.09.2017 r. dot. przetargu dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2,
55-040 Kobierzyce

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
Zbiór buraków cukrowych

__________________________________________________________________________________________________

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup i dostarczenie książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup i dostarczenie książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”
__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 16.08.2017 r.  – zestawienie złożonych ofert dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 31. 07. 2017 r. – roboty budowlane : „Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.07.2017 r. dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w łącznej ilości do 210 ha.”

__________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w łącznej ilości do 210 ha.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę miału węglowego 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostarczenie książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do stołówki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego dot. dostawy miału węglowego
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (5/ZP/2017)

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do stołówki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i multimedialnych
na potrzeby projektu „Mam zawód – mam szansę” – w podziale na zadania.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania”

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy artykułów żywnościowych 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania z dnia 09. 05. 2017 r.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy artykułów żywnościowych 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania

___________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SAL DYDAKTYCZNYCH DLA  POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ 2, W RAMACH PROJEKTU „MAM ZAWÓD – MAM SZANSĘ”.

___________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTOSOWANIE – REMONT ISTNIEJĄCEJ SALI LEKCYJNEJ ORAZ SALI SZKOLENIOWEJ W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ 2, W RAMACH PROJEKTU „MAM ZAWÓD – MAM SZANSĘ”

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert do postępowania przetargowego dot. dostawy artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadań, na które nikt nie złożył ofert do postępowania przetargowego pn.: Dostawa środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dolistnych
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (4/ZP/2017)

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. ( 1/ZP/2017)

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert do postępowania przetargowego 3/ZP/2017
dot. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych do postępowania przetargowego 1/ZP/2017 dot. Dostawa Nawozów.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z 14.03.2017r. – nawozy

Informacja z otwarcia ofert z 14.03.2017 r. – paliwa

___________________________________________________________________

Umowa (projekt) po modyfikacji z dnia 09.03.2017r..pdf

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.03.2017r. – dostawa paliwa

Modyfikacja treści SIWZ – projekt umowy z dnia 09.03.2017r. – dostawa paliwa
___________________________________________________________________

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.03.2017r. – dostawa nawozy

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówienie z dnia 09.03.2017r. – dostawa nawozy
___________________________________________________________________

Formularz oświadczenia o przynależności bądź jej braku do gr. kapitałowej – dotyczy przetargu na dostawę paliwa (nr sprawy:2/ZP/2017)
___________________________________________________________________

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2017r. – dostawa paliwa

Formularz ofertowy – zał. nr 2.1 po modyfikacji z 07.03.2017r.
___________________________________________________________________

Ogłoszenie przetargu na dostawę nawozów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Załącznik 3.3. do SIWZ – zobowiązanie

Załącznik 3.4. do SIWZ – gr. kapitałowa

Załącznik 3.1. do SIWZ – wykluczenie

Załącznik 3.2. do SIWZ – spełnienie warunków

Załącznik 2.1. do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik 4.1. Projekt umowy

SIWZ

___________________________________________________________________

Ogłoszenie przetargu na dostawę paliwa w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Formularz ofertowy – zał. nr 2.1

zobowiązanie – zał. 3.3.

Umowa (projekt)

spełnienie warunków – zał. 3.2.

wykluczenie – zał. nr 3.1.

SIWZ

 

___________________________________________________________________

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz odżywek do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu pt. „Dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz odżywek do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

____________________________________________________________________

Protokół z przeprowadzenia przetargu

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż inwentarza żywego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

 

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę opału do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na najem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

_____________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

_____________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu ograniczonego „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu pt. „Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

_____________________________________________________________________

Informacje o zapytaniach i wyjaśnieniach do SIWZ dot. postępowania „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

_____________________________________________________________________

Informacja o złożonych wnioskach i spełnianiu warunków udziału
w prowadzonym postępowaniu „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

_____________________________________________________________________

Protokół z III przetargu nieograniczonego (ustnego-licytacja) na sprzedaż środków trwałych.

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym:

„Roboty budowlane polegające na remoncie dachu
wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 Informacje o przetargu dla Wykonawców
Program funkcjonalno-użytkowy

Zdjęcie obiektu 1
Zdjęcie obiektu 2
Zdjęcie obiektu 3
Opinia Konserwatora Zabytków

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż środków trwałych.

______________________________________________________________________

 

Zawiadomienia (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

_____________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

Dostawa nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

_____________________________________________________________________

Drugi przetarg nieograniczony na: Dostawa artykułów żywnościowych do
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
______________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa opału do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________