Protokół z przetargu na sprzedaż maszyn i urządzeń

 


 

Informacja z otwarcia ofert: „Wykonanie zabudowy czopucha spalinowego pomiędzy ścianą kotłowni oraz montaż hydrantu przeciwpożarowego”.

SCAN0004

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na realizację zadania „Wykonanie zabudowy czopucha spalinowego pomiędzy ścianą kotłowni oraz montaż hydrantu przeciwpożarowego”.

UMOWA

ZAPROSZENIE

FORMULARZ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na realizację zamówienia.: „Wykonanie zabudowy czopucha spalinowego pomiędzy ścianą kotłowni a kominem oraz montaż hydrantu przeciwpożarowego wewnętrznego”

 


 

Informacja z otwarcia ofert: „Wykonanie prac instalacyjno-remontowych w pomieszczeniach poddasza i kuchni budynku internatu zlokalizowanego na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach”.

SCAN0003

ZAPROSZENIE do złożenia oferty na realizację zadania „Wykonanie prac instalacyjno-remontowych w pomieszczeniach poddasza i kuchni budynku internatu zlokalizowanego na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach”.

ZAPROSZENIE

FORMULARZ OFERTY

ZAPYTANIE OFERTOWE

UMOWA – WZÓR

 


 

Informacja z otwarcia ofert:”Wykonanie remontu pomieszczeń na poddaszu w budynku internatu zlokalizowanego na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach”.

SCAN0002

ZAPROSZENIE do złożenia oferty  na realizację zadania „Wykonanie remontu pomieszczeń na poddaszu w budynku internatu zlokalizowanego na terenie PZS Nr 1 w Krzyżowicach”.

ZAPROSZENIE

UMOWA – WZÓR

FORMULARZ

ZAPYTANIE

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń.

wzór umowy sprzedaży

ogłoszenie

regulamin


„REMONT TRZECH BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH: stajni, spichlerza i obory (mieszalni pasz) Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach polegającym na wymianie poszycia dachowego wraz z niezbędną wymianą części konstrukcji więźby dachowej, wymianą orynnowania, instalacji odgromowej, obróbek blacharskich oraz wykonanie tynków na szczytach wynikających z różnicy poziomów dachów miedzy obiektami w systemie zaprojektuj i wybuduj w podziale na 3 zadania”

Ogłoszenie

Pismo WUOZ

SIWZ

Załączniki

Załącznik nr 1 do PFU_cz_1

Załącznik nr 1 do PFU_cz_2

Odpowiedzi na zadane pytania dot. sprawy PZS/ZP/7/2019 

Informacja o modyfikacji treści istotnych warunków zamówienia dot. sprawy PZS/ZP/7/2019

Informacja o zmianie SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 11.06.2019 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania


ZAPYTANIE OFERTOWE

dla udzielenia zamówienia na usługi opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn. „Rewitalizacja układu komunikacyjnego i zagospodarowania terenu zespołu pałacowego Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

zapytanie ofertowe

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na „Wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego  do przeprowadzenia remontu trzech budynków gospodarskich  Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

zawiadomienie

 


 

Protokół z pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń.

protokół


 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń.

wzór umowy sprzedaży

oferta

regulamin

ogłoszenie

 


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na realizację zamówienia na remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem


 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń

ogłoszenie

regulamin

załącznik nr 1 – oferta

wzór umowy sprzedaży


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na realizację zamówienia: ” Zakup i dostawa środków czystości”


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na realizację zamówienia: „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na zadania”


 

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 21.12.2018 r. dot. przetargu na realizacje zamówienia: „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w podziale na zadania”


 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (PZS/ZP/23/2018)


 

Zawiadomienie z dn. 22.11.2018r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na  „Zakup wraz z dostawą nowej przyczepy do przewozu koni”


 

Protokół z dnia 14.11.2018 r. z pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń. 


Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA


 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym przeprowadzenia kursu Projektowania stron internetowych dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę”


 

Z uwagi na brak ofert spełniających wymogi zawarte w ogłoszeniu z dnia 31.08.2018 z dniem 13.09.2018 zmienia się treść ogłoszenia dotyczącego zakupu szorów.


 

Z uwagi na brak ofert spełniających wymogi zawarte w ogłoszeniu z dnia 31.08.2018 z dniem 13.09.2018 zmienia się treść ogłoszenia dotyczącego zakupu bryczki.


 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu materiałów na kurs powożenia bryczką organizowane dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę”


 

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym o cenę zakupu materiałów na kurs powożenia bryczką organizowane dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę”

_________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe – Dostawa materiałów na szkolenie z jazdy konnej, organizowane dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w ramach projektu pn. „Mam zawód – mam szansę”

_________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie z dn. 08.08.2018r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonego „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Protokół z dnia 07.08.2018 r. z pisemnego przetargu ofertowego na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń

_________________________________________________________________________________________________

Sprostowanie z dn. 31.07.2018 r.  dot. ogłoszenia na pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń ogłoszony przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 27.07.2018 r. dot. przetargu na realizacje zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż ciągników, maszyn i urządzeń

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_________________________________________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony z dn. 19.07.2018 r. pn. „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienia z dn. 16.07.2018 r. dotyczące przetargu nieograniczonego „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

_________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 13.07.2018 r.  „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

zestawienie złożonych ofert

______________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 04.07.2018 r. dot. przetargu na realizacje zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Przetarg na roboty budowlane z dn. 28.06.2018r.  : „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie z dn. 26.06. 2018 r.  o przetargu na „Dostawę fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie z dn. 25. 06. 2018 r. o unieważnieniu postępowania dot. przetargu na realizacje zamówienia:„Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

_________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 25.06.2018 r. dot. przetargu na realizacje zamówienia:„Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

_________________________________________________________________________________________________

Korekta do zapytania dot. parametrów nawierzchni stosowanej przy budowie boiska boiska wielofunkcyjnego na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Odpowiedzi na zapytania dotyczące zakupu i dostawy kosiarki do kosiarki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Odpowiedzi na zapytania dotyczące przetargu dot. budowy boiska wielofunkcyjnego na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu na realizacje zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Przetarg na roboty budowlane z dn. 07.06.2018r.  : „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej w systemie zaprojektuj i wybuduj”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 06.06.2018 r. dot. przetargu na realizacje zamówienia: „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

_________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie z dn. 06.06.2018 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na roboty budowlane : „Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne, dwa pomieszczenia gospodarcze oraz komunikację (schody i korytarze).”

_________________________________________________________________________________________________

Odpowiedzi na zapytania dot. przetargu na zakup ciągnika do nauki jazdy

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie z dn. 24.05.2018 r. o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.” 

__________________________________________________________________________________________________

Przetarg na realizację zamówienia : „Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z osprzętem dla Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 22.05.2018 r. dot. przetargu na realizacje zamówienia „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 08 .05. 2018 r. – zestawienie złożonych ofert dot. przetargu na realizacje zamówienia: „Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne, dwa pomieszczenia gospodarcze oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Przetarg na roboty budowlane : „Budowa boiska wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: budowa boiska wielofunkcyjnego  z infrastrukturą wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej.”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Odpowiedź na zapytania dot. remont i przebudowa poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne

__________________________________________________________________________________________________

Przetarg na roboty budowlane : „Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne, dwa pomieszczenia gospodarcze oraz komunikację (schody i korytarze).”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2018 w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu na realizacje zamówienia „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert dot. przetargu na realizacje zamówienia „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert dot. przetargu na realizacje zamówienia „Dostawa miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2,
55-040 Kobierzyce

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (ZP/27/2017)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert – zestawienie złożonych ofert z dn. 8.11.2017 r. dot. przetargu dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2,
55-040 Kobierzyce (ZP/23/2017)

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 24.10.2017 r. oraz zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 09. 10. 2017 r. – roboty budowlane : „Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 28.09.2017 r. dot. przetargu dot. dostawy miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2,
55-040 Kobierzyce

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:
Zbiór buraków cukrowych

__________________________________________________________________________________________________

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup i dostarczenie książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”
2. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty „Zakup i dostarczenie książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”
__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 16.08.2017 r.  – zestawienie złożonych ofert dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 31. 07. 2017 r. – roboty budowlane : „Remont i przebudowa pomieszczeń Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę poddasza nieużytkowego na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z dn. 26.07.2017 r. dot. przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

__________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w łącznej ilości do 210 ha.”

__________________________________________________________________________________________________

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zwraca się z zapytaniem ofertowym w sprawie wykonania następującego zamówienia:

Przedmiot zamówienia: Usługi agrotechniczne polegające na koszeniu zbóż i rzepaku kombajnem wraz z operatorem na gruntach rolnych będących w użytkowaniu przez Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w łącznej ilości do 210 ha.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

__________________________________________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu „Remont i przebudowa pomieszczeń Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach przy ul. Głównej 2, 55-040 Krzyżowice obejmujący: remont i przebudowę pomieszczeń z przeznaczeniem na sanitariaty, oraz przebudowę poddasza nieużytkowego  na dwie sale lekcyjne oraz komunikację (schody i korytarze).”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę miału węglowego 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostarczenie książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Sukcesywną dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do stołówki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach”

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert do przetargu nieograniczonego dot. dostawy miału węglowego
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (5/ZP/2017)

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu na zakup i dostawę książek do biblioteki Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach
w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę pieczywa, wyrobów piekarskich i ciastkarskich do stołówki Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę miału węglowego do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania, urządzeń drukujących i multimedialnych
na potrzeby projektu „Mam zawód – mam szansę” – w podziale na zadania.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu nieograniczonego na „Dostawę artykułów żywnościowych 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania”

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy artykułów żywnościowych 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania z dnia 09. 05. 2017 r.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy artykułów żywnościowych 
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w podziale na zadania

___________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MEBLI I ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SAL DYDAKTYCZNYCH DLA  POWIATOWEGO ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ 2, W RAMACH PROJEKTU „MAM ZAWÓD – MAM SZANSĘ”.

___________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTOSOWANIE – REMONT ISTNIEJĄCEJ SALI LEKCYJNEJ ORAZ SALI SZKOLENIOWEJ W POWIATOWYM ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W KRZYŻOWICACH PRZY UL. GŁÓWNEJ 2, W RAMACH PROJEKTU „MAM ZAWÓD – MAM SZANSĘ”

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert do postępowania przetargowego dot. dostawy artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla zadań, na które nikt nie złożył ofert do postępowania przetargowego pn.: Dostawa środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dolistnych
do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach (4/ZP/2017)

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach. ( 1/ZP/2017)

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert do postępowania przetargowego 3/ZP/2017
dot. dostawy środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert dodatkowych do postępowania przetargowego 1/ZP/2017 dot. Dostawa Nawozów.

___________________________________________________________________

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

___________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków ochrony roślin i nawozów dolistnych do Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

___________________________________________________________________

Informacja z otwarcia ofert z 14.03.2017r. – nawozy

Informacja z otwarcia ofert z 14.03.2017 r. – paliwa

___________________________________________________________________

Umowa (projekt) po modyfikacji z dnia 09.03.2017r..pdf

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu z dnia 09.03.2017r. – dostawa paliwa

Modyfikacja treści SIWZ – projekt umowy z dnia 09.03.2017r. – dostawa paliwa
___________________________________________________________________

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 09.03.2017r. – dostawa nawozy

Modyfikacja treści ogłoszenia o zamówienie z dnia 09.03.2017r. – dostawa nawozy
___________________________________________________________________

Formularz oświadczenia o przynależności bądź jej braku do gr. kapitałowej – dotyczy przetargu na dostawę paliwa (nr sprawy:2/ZP/2017)
___________________________________________________________________

Modyfikacja treści SIWZ z dnia 07.03.2017r. – dostawa paliwa

Formularz ofertowy – zał. nr 2.1 po modyfikacji z 07.03.2017r.
___________________________________________________________________

Ogłoszenie przetargu na dostawę nawozów w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Załącznik 3.3. do SIWZ – zobowiązanie

Załącznik 3.4. do SIWZ – gr. kapitałowa

Załącznik 3.1. do SIWZ – wykluczenie

Załącznik 3.2. do SIWZ – spełnienie warunków

Załącznik 2.1. do SIWZ – Formularz Ofertowy

Załącznik 4.1. Projekt umowy

SIWZ

___________________________________________________________________

Ogłoszenie przetargu na dostawę paliwa w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Formularz ofertowy – zał. nr 2.1

zobowiązanie – zał. 3.3.

Umowa (projekt)

spełnienie warunków – zał. 3.2.

wykluczenie – zał. nr 3.1.

SIWZ

 

___________________________________________________________________

Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2017 r. Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz odżywek do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu pt. „Dostawa nawozów, środków ochrony roślin oraz odżywek do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

____________________________________________________________________

Protokół z przeprowadzenia przetargu

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż inwentarza żywego

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

 

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Zawiadomienie (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego na dostawę opału do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę opału do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na dostawę artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie sklepiku szkolnego w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonej na najem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4

_____________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

_____________________________________________________________________

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dot. przetargu ograniczonego „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu pt. „Dostawa nawozów oraz środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

_____________________________________________________________________

Informacje o zapytaniach i wyjaśnieniach do SIWZ dot. postępowania „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

_____________________________________________________________________

Informacja o złożonych wnioskach i spełnianiu warunków udziału
w prowadzonym postępowaniu „Roboty budowlane polegające na remoncie dachu wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w systemie zaprojektuj i wybuduj”

_____________________________________________________________________

Protokół z III przetargu nieograniczonego (ustnego-licytacja) na sprzedaż środków trwałych.

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o przetargu ograniczonym:

„Roboty budowlane polegające na remoncie dachu
wraz z remontem pomieszczeń mieszkalnych poddasza na budynku internatu Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach,
w systemie zaprojektuj i wybuduj”

Załączniki:
Ogłoszenie o zamówieniu
Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 Informacje o przetargu dla Wykonawców
Program funkcjonalno-użytkowy

Zdjęcie obiektu 1
Zdjęcie obiektu 2
Zdjęcie obiektu 3
Opinia Konserwatora Zabytków

_____________________________________________________________________

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym (licytacja) na sprzedaż środków trwałych.

______________________________________________________________________

 

Zawiadomienia (ogłoszenie) o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego „Dostawa środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

Ogłoszenie o zamówieniu – Dostawa środków ochrony roślin do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

_____________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

Dostawa nawozów do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach

Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5

_____________________________________________________________________

Drugi przetarg nieograniczony na: Dostawa artykułów żywnościowych do
Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach
Ogłoszenie
SIWZ
Załącznik Nr 1
Załącznik Nr 2
Załącznik Nr 3
Załącznik Nr 4
Załącznik Nr 5
Załącznik Nr 6
Załącznik Nr 7
Załącznik Nr 8
______________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa artykułów żywnościowych do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa opału do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. przetargu nieograniczonego pt. „Dostawa paliwa do Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach”

______________________________________________________________________