projekt

„Mam zawód – mam szansę”

Projekt realizowany w partnerstwie Powiatu Wrocławskiego z firmą Syntea s.a. (lider) dla lepszego dostosowania systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach, w terminie od stycznia 2017 do października 2018 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości kształcenia, umożliwienie dostępu uczniów do różnych form zdobywania wiedzy, tak aby zwiększyć ich szansę wejścia na rynek pracy po zakończeniu edukacji.

Wsparciem w ramach projektu objętych zostanie 195 uczniów oraz 10 nauczycieli.

Przewidziane w projekcie są następujące formy wsparcia:

  • Adaptacja oraz wyposażenie pracowni komunikacji w języku obcym dla techników hotelarstwa oraz pracowni rysunku technicznego dla kierunku technik architektury krajobrazu;
  • Doradztwo edukacyjno – zawodowe dla uczniów;
  • Szkolenia dla nauczycieli zawodu pod kątem korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno – komunikacyjnych;
  • Certyfikowane szkolenia dla uczniów w tym: barman, florysta, obsługa kas fiskalnych, operator wózków jezdniowych, barista, groomer;
  • Językowe kursy branżowe: – języka angielskiego dla techników hotelarstwa oraz techników weterynarii; języka niemieckiego dla techników hotelarstwa;
  • Zajęcia specjalistyczne z rysunku technicznego, rysunku odręcznego oraz tworzenia wizualizacji do projektu zagospodarowania terenu;
  • Kursy przygotowawcze na studia z biologii i chemii wraz z kursami wyjazdowymi dla zawodów: technik geodeta, technik weterynarii, technik architektury, technik rolnik;
  • Wyjazdy naukowe uczniów na targi Polagra, do Centrum Nauki Kopernik, do Arboretum w Wojsławicach oraz do stadniny koni;
  • Płatne staże zawodowe.

Wycieczki zorganizowane w ramach projektu „Mam zawód – mam szansę”:

» wycieczka do Centrum Nauki Kopernik – czytaj dalej…

» wycieczka do stajni „Ardena” w Gałowie – czytaj dalej…


 

projekt-ogłoszenie

projekt