previous arrow
next arrow

Projekty unijne – Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły

Powiatowy Zespół Szkół Nr 1 w Krzyżowicach w bieżącym roku szkolnym będzie realizował projekt  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą  „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły”

Celem projektu jest:

  • rozwinięcie umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim w pracy zawodowej nauczycieli
  • wzrost umiejętności prowadzenia współpracy międzynarodowej z partnerami zewnętrznymi w zakresie realizacji projektów dla uczniów
  • uzyskanie  większej  szansy na  uczestnictwo w dalszych formach rozwoju zawodowego, w tym o charakterze międzynarodowym
  • zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń w zakresie rozwiązań wykorzystywanych za granicą
  • podniesienie jakości pracy szkoły  oraz ukierunkowanie rozwoju szkoły w oparciu o międzynarodowe projekty.

W ramach projektu realizowanego w okresie od 1 października 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., 7 nauczycieli PZS w Krzyżowicach weźmie udział w 1-tygodniowym szkoleniu językowym w zakresie języka angielskiego. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Intern Europe Ldt w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

Całkowita wartość projektu oraz kwota dofinansowania wynosi 54 152,61 zł. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Poddziałania 4.2  Programy mobilności ponadnarodowej.

Skip to content