Miejsce praktyk technika rolnika

Praktyki zawodowe w PZS Nr 1

Od 7 maja uczniowie klas drugich i trzecich technikum  realizują czterotygodniowe praktyki zawodowe.

Celem praktyki jest wprowadzenie do praktycznego wykonywania zawodu w naturalnych warunkach pracy u pracodawcy. Praktyka zawodowa pozwala na zdobywanie doświadczenia w samodzielnym wykonywaniu obowiązków zawodowych, poznanie organizacji pracy w firmie, kształcenie wysokiej kultury zawodowej oraz  kształcenie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole.

W bieżącym roku szkolnym 45 uczniów pod opieką 4  nauczycieli realizuje praktykę zawodowa za granicą. Technik hotelarstwa i technik rolnik-we Włoszech, a technik hodowca koni i technik weterynarii w Hiszpanii.

Praktyki te realizowane są w ramach projektu MOB 2.0 ( Erasmus+). Zagraniczna praktyka pozwala  osiągnąć nie tylko zakładane efekty kształcenia zawodowego w  zakresie wiedzy i umiejętności zawodowych ale  uczy również sprawnego porozumiewania w języku angielskim oraz samodzielności.  Praktyka to nie tylko praca, w ramach projektu uczniowie mają zapewnione atrakcyjne wycieczki, we Włoszech zwiedzą na przykład Wenecję, a w Hiszpanii Madryt.

Napisaliśmy kolejny projekt, być może w następnym roku kolejna grupa uczniów również będzie mogła skorzystać z praktyk zagranicznych w ramach programu Erasmus +

 

Iwona Ostrowska

Kierownik kształcenia praktycznego

 

Share this Post!

About the Author : kkwiecien