______________________________________________________________________________________

Informacja o przedłużeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds.płac i księgowości

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: ds.płac i księgowości

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Główny księgowy w Powiatowym Zespole Szkół Nr l w Krzyżowicach

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.kadr

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.płac i księgowości

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: kierownik gospodarczy

____________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze ds. kadr

______________________________________________________________________________________

Informacja o przedłużeniu naboru na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko ds. płac i księgowości

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds.kadr

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach informuje o przedłużeniu naboru
na wolne stanowisko Kierownika gospodarczego do 08. 12. 2017 r.

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: specjalista ds. płac i księgowości

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel języka angielskiego

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: główny księgowy

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: kierownik gospodarczy

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel – instruktor jazdy ciągnikiem rolniczym

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji w PZS Nr 1 w Krzyżowicach

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu weterynarii

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. administracji

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel – instruktor jazdy ciągnikiem rolniczym

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: nauczyciel matematyki

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko: pedagog

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko wicedyrektor ds. administracyjno – technicznych w PZS Nr 1 w Krzyżowicach

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. administracji

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach ogłasza nabór na stanowisko
wicedyrektora ds. administracyjno – technicznych.

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. administracji

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko specjalista ds. administracji; kasjer

______________________________________________________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko referent ds. księgowości

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
przedłuża nabór na wolne stanowisko specjalista ds. administracji; kasjer

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
przedłuża nabór na stanowisko referent ds. księgowości

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze – główny księgowy

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy
___________________________________________
Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko referent ds. księgowości:

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy
___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. administracji; kasjer:

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy
___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko koordynatora szkolnego pełniącego funkcję w ramach projektu „Mam zawód – mam szansę”

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Pedagog

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel geografii

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel przedmiotów z zakresu logistyki

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Referent ds. Kadr

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel przedmiotów geodezyjnych

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel przedmiotów z zakresu hotelarstwa

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel przedmiotów zawodowych z zakresu weterynarii

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

 

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Referent ds. Kadr

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Nr l w Krzyżowicach
ogłasza nabór na stanowisko: Nauczyciel fizyki

Kwestionariusz osobowy

Oferta pracy