konkurs_filozoficzny

Monika Streker finalistką etapu okręgowego Konkursu Filozofii Klasycznej!

10 marca 2016 r. w Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu odbył się etap okręgowy Konkursu Filozofii Klasycznej. Polegał na napisaniu eseju na jeden z podanych tematów. Czas pisania 2,5 godziny. Do zmagań przystąpili finaliści etapu szkolnego z liceów i techników  Wrocławia oraz okolic m. in. nasi uczniowie zakwalifikowani do tego etapu: Krzysztof Majewski, Monika Streker i Patrycja Lewandowska. Do finału zakwalifikowano 5 osób z okręgu wrocławskiego. Znamy już finalistów. Gratulujemy Monice sukcesu. Przed nią obrona pracy i wykazanie się znajomością  zakresu literatury na etapie wojewódzkim już 21 kwietnia.

Organizatorem Konkursu Filozofii Klasycznej (KFK) jest Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pod patronatem honorowym Kuratorium Oświaty we Wrocławiu oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.
Do celów, jakim w zamierzeniach organizatorów ma służyć KFK, należy: przybliżanie młodzieży specyfiki myślenia filozoficznego i jego znaczenia w rozumieniu rzeczywistości, uświadamianie bogactwa myśli klasycznej, rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, formułowania wypowiedzi oraz pogłębionej refleksji nad człowiekiem i otaczającym go światem.
Adresatami konkursu jest młodzież szkół ponadgimnazjalnych z terenu Dolnego Śląska, natomiast zmagania konkursowe prowadzone są w trzech etapach: szkolnym, okręgowym i wojewódzkim. Tegoroczna edycja KFK przebiega pod hasłem: „Europa: Skąd jesteśmy i dokąd zmierzamy? Istota kultury”.

Elżbieta Gajda

Finaliści etapu okręgowego

Share this Post!

About the Author : kkwiecien