Erasmus

 

MIĘDZYNARODOWE PRAKTYKI DROGĄ DO SUKCESU

Projekt realizowany  w ramach sektora: Kształcenie i szkolenia zawodowe.

KA1- Mobilność edukacyjna.

KA102- Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia filmu o naszej szkole i zrealizowanych zagranicznych praktykach w ramach programu PO WER.

 

 

Już po raz trzeci uczniowie naszej szkoły  będą realizować praktyki zawodowe za granicą.

Założeniem projektu jest przygotowanie uczniów do rozwoju zawodowego oraz poszerzenie ich kompetencji związanych z funkcjonowaniem  w warunkach otwartego, europejskiego rynku pracy. Praktyka zagraniczna to doskonalenie kompetencji specjalistycznych zawodowych i językowych  oraz nauka odpowiedzialności i samodzielności.

W tym roku szkolnym w projekcie weźmie udział 32 uczniów i 4 opiekunów. Praktyka realizowana będzie we Włoszech i w Hiszpanii.

Do Włoch wyjadą technicy: hotelarstwa, weterynarii, hodowcy koni i jeden technik logistyk. W Hiszpanii praktyki realizować będą  podobnie jak w latach ubiegłych, technicy weterynarii  i technicy hodowcy koni.

Projekt poprzedzą  zajęcia prowadzone przez specjalistów:  szkolenie międzykulturowe, szkolenie z pisania CV oraz szkolenie językowe. Rozpoczęcie projektu nastąpi 31 grudnia 2019 roku. Projekt  będzie realizowany przez 12 miesięcy.

MIĘDZYNARODOWE PRAKTYKI DROGĄ DO SUKCESU – SPRAWOZDANIE
MIĘDZYNARODOWE PRAKTYKI DROGĄ DO SUKCESU II – SPRAWOZDANIE