WYKAZ LEKTUR

Zakres podstawowy

1) Biblia, w tym fragmenty Księgi Rodzaju, Księgi Hioba, Księgi Koheleta, Pieśni nad Pieśniami, Księgi Psalmów, Apokalipsy wg św. Jana;
2) Jan Parandowski, „Mitologia”, część I Grecja;
3) Homer, „Iliada” (fragmenty), „Odyseja” (fragmenty);
4) Sofokles, „Antygona”;
5) Horacy – wybrane utwory;
6) Bogurodzica; „Lament świętokrzyski” (fragmenty); „Legenda o św. Aleksym” (fragmenty); „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty);
7) „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty);
8) „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty);
9) Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty);
10) Dante Alighieri, „Boska komedia” (fragmenty);
11) Jan Kochanowski, wybrane pieśni, w tym: Pieśń IX ks. I, Pieśń V ks. II; psalmy, w tym Psalm 13, Psalm 47; tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”;
12) Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty);
13) wybrane wiersze następujących poetów: Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn, Mikołaj Sęp-Szarzyński;
14) Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty);
15) William Szekspir, „Makbet”, „Romeo i Julia”;
16) Molier, „Skąpiec”;
17) Ignacy Krasicki, „Hymn do miłości ojczyzny”, wybrane satyry;
18) Franciszek Karpiński, wybór sielanek i liryki religijnej;
19) Adam Mickiewicz, „Oda do młodości”; wybrane ballady, w tym „Romantyczność”; wybrane sonety z cyklu Sonety krymskie oraz inne wiersze; „Konrad Wallenrod”; „Dziady” cz. III;
20) Juliusz Słowacki, „Kordian”, wybrane wiersze, w tym „Grób Agamemnona” (fragmenty), „Testament mój”;
21) Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia”;
22) Cyprian Kamil Norwid, wybrane wiersze;
23) Bolesław Prus, „Lalka”, „Z legend dawnego Egiptu”;
24) Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”;
25) Henryk Sienkiewicz, „Potop”;
26) Adam Asnyk, wybór wierszy;
27) Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”;
28) wybrane wiersze następujących poetów:
Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff;
29) Stanisław Wyspiański, „Wesele”;
30) Władysław Stanisław Reymont, „Chłopi” (tom I – Jesień);
31) Stefan Żeromski, „Rozdziobią nas kruki, wrony…”, „Przedwiośnie”;
32) Witold Gombrowicz, „Ferdydurke” (fragmenty);
33) wybrane wiersze następujących poetów: Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Kazimiera Iłłakowiczówna, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Gajcy;
34) Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli”;
35) Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”;
36) Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”;
37) wybrane wiersze następujących poetów:
Stanisław Baliński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Kazimierz Wierzyński, wybrane wiersze z okresu emigracyjnego, Czesław Miłosz, w tym wybrane wiersze z tomu Ocalenie oraz Traktat moralny (fragmenty), Tadeusz Różewicz, Miron Białoszewski, Jarosław Marek Rymkiewicz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, w tym wybrane wiersze z tomów Pan Cogito oraz Raport z oblężonego miasta, Halina Poświatowska, Stanisław Barańczak, Marcin Świetlicki, Jan Polkowski, Wojciech Wencel;
38) Albert Camus, „Dżuma”;
39) George Orwell, „Rok 1984”;
40) Józef Mackiewicz, „Droga donikąd” (fragmenty);
41) Sławomir Mrożek, „Tango”;
42) Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym” (wybrane opowiadanie); Górą „Edek” (z tomu Prawo prerii);
43) Jacek Dukaj, „Katedra” (z tomu W kraju niewiernych);
44) Antoni Libera, „Madame”;
45) Andrzej Stasiuk, Miejsce (z tomu Opowieści galicyjskie);
46) Olga Tokarczuk, Profesor Andrews w Warszawie (z tomu Gra na wielu bębenkach);
47) Ryszard Kapuściński, „Podróże z Herodotem” (fragmenty);
48) wybrane utwory okresu stanu wojennego;
49) powojenna piosenka literacka – wybrane utwory Ewy Demarczyk, Jacka Kaczmarskiego, Wojciecha Młynarskiego, Agnieszki Osieckiej oraz wybrane teksty Kabaretu Starszych Panów.

Zakres rozszerzony

Teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) Arystoteles, Poetyka, Retoryka (fragmenty);
2) Platon, „Państwo” (fragmenty);
3) Arystofanes, „Chmury”;
4) Jan Parandowski, „Mitologia”, część II Rzym;
5) Wergiliusz, „Eneida” (fragmenty);
6) św. Augustyn, „Wyznania” (fragmenty);
7) św. Tomasz z Akwinu, „Summa teologiczna” (fragmenty);
8) François Villon, „Wielki testament” (fragmenty);
9) François Rabelais, „Gargantua i Pantagruel” (fragmenty);
10) Michel de Montaigne, „Próby” (fragmenty);
11) Jan Kochanowski, „Treny” (jako cykl poetycki);
12) Piotr Skarga, „Żywoty świętych” (fragmenty);
13) William Szekspir, „Hamlet”;
14) wybrane utwory poetyckie z romantycznej literatury europejskiej, w tym wybrane wiersze angielskich poetów jezior;
15) Juliusz Słowacki, „Lilla Weneda”;
16) Cyprian Kamil Norwid, „Bema pamięci żałobny rapsod”, „Fortepian Szopena”, „Czarne kwiaty” (fragmenty), „Promethidion” (fragmenty);
17) realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, „Ojciec Goriot” lub Charles Dickens, „Klub Pickwicka”, lub „Mikołaj Gogol, „Martwe dusze”, lub Gustaw Flaubert, „Pani Bovary”);
18) Stanisław Wyspiański, „Noc listopadowa”;
19) Franz Kafka, „Proces” (fragmenty);
20) Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”;
21) Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Szewcy”;
22) Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu „Sklepy cynamonowe”;
23) Tadeusz Konwicki, „Mała apokalipsa”;
24) Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
25) Janusz Głowacki, „Antygona w Nowym Jorku”;
26) Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
27) wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze);
28) wybrane teksty z aktualnych numerów miesięczników oraz kwartalników literackich i kulturalnych.

LEKTURY UZUPEŁNIAJĄCE

Zakres podstawowy

1) Sofokles, „Król Edyp”;
2) Mikołaj z Wilkowiecka, „Historyja o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim” (fragmenty);
3) „Dzieje Tristana i Izoldy” (fragmenty);
4) Giovanni Boccaccio, „Sokół”;
5) Mikołaj Rej, „Żywot człowieka poczciwego” (fragmenty);
6) Andrzej Frycz Modrzewski, „O poprawie Rzeczypospolitej” (fragmenty);
7) Miguel de Cervantes y Saavedra, „Przemyślny szlachcic Don Kichote z Mancy” (fragmenty);
8) Wespazjan Kochowski, „Psalmodia polska” (wybór psalmów);
9) Wacław Potocki, „Transakcja wojny chocimskiej” (fragmenty z części I);
10) Ignacy Krasicki, „Monachomachia” (fragmenty);
11) Stanisław Trembecki, „Franciszek Kniaźnin”, wybrane utwory;
12) Jędrzej Kitowicz, „Opis obyczajów za czasów panowania Augusta III” (fragmenty);
13) Julian Ursyn Niemcewicz, „Powrót posła”;
14) Stanisław Staszic, „Przestrogi dla Polski” (fragmenty);
15) Juliusz Słowacki, „Beniowski” (fragmenty);
16) Aleksander Fredro, „Śluby panieńskie”;
17) Johann Wolfgang Goethe, „Cierpienia młodego Wertera” (fragmenty), „Faust” (fragmenty);
18) George Byron, „Giaur” (fragmenty);
19) Adam Mickiewicz, „Dziady” cz. IV;
20) Eliza Orzeszkowa, „Nad Niemnem”;
21) Maria Konopnicka, wybór wierszy;
22) Stefan Żeromski, „Echa leśne”;
23) Zofia Nałkowska, „Granica”;
24) Tadeusz Peiper, wybór wierszy;
25) Joseph Conrad, „Lord Jim”;
26) Anna Kamieńska, Anna Świrszczyńska, Julia Hartwig, Stanisław Grochowiak, Edward Stachura, wybór wierszy;
27) Kazimierz Moczarski, „Rozmowy z katem” (fragmenty);
28) Zofia Nałkowska, „Przy torze kolejowym” (z tomu Medaliony);
29) Jan Józef Szczepański, „Święty”;
30) Tadeusz Różewicz, „Kartoteka”;
31) Józef Czapski, „Na nieludzkiej ziemi” (fragmenty);
32) Leopold Tyrmand, „Dziennik 1954” (fragmenty);
33) Stanisław Lem, „Wizja lokalna”;
34) Samuel Beckett, „Czekając na Godota”;
35) Friedrich Dürrenmatt, „Wizyta starszej pani”;
36) Eugène Ionesco, „Lekcja lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela”.

Zakres rozszerzony

teksty określone dla zakresu podstawowego, a ponadto:

1) Erazm z Rotterdamu, „Pochwała głupoty” (fragmenty);
2) Tomasz Morus, „Utopia” (fragmenty);
3) Pedro Calderon de la Barca, „Życie snem”;
4) Wolter, „Kandyd” (fragmenty);
5) Jean Jacques Rousseau, „Nowa Heloiza” (fragmenty);
6) wybrane utwory epickie okresu romantyzmu: Józef Ignacy Kraszewski, „Stara baśń”, Victor Hugo, „Nędznicy”, Edgar Allan Poe – wybrane opowiadanie; Henryk Rzewuski, „Pamiątki Soplicy” (fragmenty);
7) Władysław Stanisław Reymont, „Chłopi” (tom II – Zima);
8) Aldous Huxley, „Nowy wspaniały świat”;
9) Gabriela Zapolska, „Moralność pani Dulskiej”;
10) Gustaw Herling-Grudziński, „Wieża”;
11) Florian Czarnyszewicz, „Nadberezyńcy”;
12) Bohumil Hrabal– wybrane opowiadania;
13) Wiesław Myśliwski, „Widnokrąg”;
14) Julian Stryjkowski, „Austeria”;
15) Umberto Eco, „Imię róży”;
16) wybrane wiersze poetów polskich i obcych;
17) wybrana powieść polska i obca z XX lub XXI wieku;
18) wybrany dramat polski i obcy z XX lub XXI wieku lub inne utwory literackie wybrane przez nauczyciela.

ŹRÓDŁO: www.men.gov.pl