german

Konkurs języka niemieckiego

Dnia 26.04.2022 r. uczniowie klas I, II oraz III przystąpili do konkursu z języka niemieckiego sprawdzającego ich wiedzę i umiejętności językowe po pierwszym roku, po dwóch i po trzech latach nauki niemieckiego w technikum. W konkursie ostatecznie wzięło udział 29 osób, a najwyższą lokatę zdobyły następujące uczennice:

  • pośród klas pierwszych – Iga Tyszka z klasy 1b
  • pośród klas drugich – Katarzyna Garbacka z klasy 2c
  • pośród klas trzecich – Aleksandra Gidzińska z klasy 3d

Sukces laureatek został nagrodzony punktami z zachowania, oceną celującą z języka niemieckiego oraz nagrodą rzeczową i dyplomem, które zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego.

Przygotowały i opracowały:

Anna Hebdzyńska

Anna Lisowska

Share this Post!

About the Author : kkwiecien