Koniec praktyk zawodowych – uczniowie wracają do szkoły, naukę czas zacząć !

Czas praktyk zawodowych dobiegł końca, już we wtorek 29 września uczniowie klas drugich i trzecich wracają do codziennych obowiązków szkolnych. W tym roku szkolnym  w praktyce zawodowej uczestniczyło aż  150 uczniów naszej szkoły. Młodzież  realizowała  praktyki u pracodawców we Wrocławiu bądź miejscu  swojego zamieszkania. Wskazane miejsca praktyk to bardzo różne firmy i przedsiębiorstwa, ponieważ szkoła kształci techników aż  w siedmiu zawodach.

Uczniowie w zawodzie technik hotelarstwa  poznawali  zasady  funkcjonowania obiektów hotelarskich  i kompleksowej obsługi gości. Realizowali praktyki w hotelach takich jak: Hotel Eclipse w Domasławiu,  Śląsk,  B&B  we Wrocławiu,  Pałac w Krobielowicach. Natomiast Prom Gryf  stał się miejscem odbycia praktyk dla dwóch uczennic w ramach współpracy z Unity Line Sp z o.o.

 Młodzież z kierunku rolnik czas praktyk spędziła w gospodarstwach indywidualnych wykonując sezonowe prace polowe.

Technicy architektury krajobrazu doskonalili swoje umiejętności w pielęgnacji terenów zielonych  oraz tworzeniu  obiektów małej architektury, pracowali  między innymi w firmie Ogrody Rakoczy z Rolantowic,  Ogród  Botaniczny we Wrocławiu.

Ekonomiści zgłębiali tajniki wiedzy ekonomicznej w urzędach i biurach np.  Urząd  Miasta i Gminy  w Kątach Wrocławskich, Starostwo Powiatowe w Miliczu, Urząd  Miasta i Gminy w Sobótce czy Urząd Gminy w Kostomłotach. To tam poznawali strukturę jednostki organizacyjnej. Analizowali obieg dokumentów, uczyli się  dokumentowania i ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych.

 Uczniowie geodezji przez dwa wrześniowe tygodnie pracowali w firmach geodezyjnych takich jak: Geo Cad,  GeoGrunt, GeoFM z Wrocławia gdzie  zajmowali się  pracami geodezyjnymi prowadzonymi przez przedsiębiorstwa,  ponadto uczyli się  wykonywać  pomiary sytuacyjno-wysokościowe terenu.

Uczniowie kształcący się w zawodzie technik hodowca koni w pełni mogli oddać się swojej pasji, pracując w Stadninach Koni ( Krzyżanowice, Dębno, Kurki,  ) Stajniach ( Morsztyn, Kogut, Obergut ), klubach jeździeckich  i ośrodkach jazdy konnej.

Technicy weterynarii swoją praktykę odbyli w przychodniach  i gabinetach weterynaryjnych. Zdobyta tam wiedza pomogła udoskonalić umiejętności w zakresie wykonywania czynności pomocniczych podczas zabiegów weterynaryjnych. Ponadto uczyli się podawać zwierzętom produkty lecznicze    oraz wykonywać badania laboratoryjne w zakresie analitycznych badań krwi i moczu. Praktyki realizowali w przychodniach takich jak: Vetan, KANVET, EVA-VET, OLVET  oraz Gabinetach Weterynaryjnych Vetan, Animal, Pod Jaszczurami  we Wrocławiu.

Pracodawcy  bardzo dobrze  ocenili  naszych uczniów, ich wiedzę, umiejętności, sumienność i zaangażowanie w pracę. A uczniowie, wyposażeni w bagaż zawodowych doświadczeń wracają do szkoły. Wierzymy, że po tak owocnych praktykach, mając na uwadze zalety swoich zawodów z jeszcze większą energią  przystąpią do kolejnego etapu zawodowej edukacji.

Kierownik kształcenia praktycznego

Iwona Ostrowska

Share this Post!

About the Author : kkwiecien