UWAZNI-RODZICESzanowny Czytelniku,

Rozpoczęła się kampania społeczna „Uważni Rodzice”, której celem jest zwrócenie uwagi rodziców i dzieci w wieku szkolnym na zjawisko uwodzenia, nękania i szantażowania w sieci. Hasło kampanii „Rodzicielstwo to wyzwanie. Uważaj, żeby czegoś nie przegapić” pokazuje, jak ważny jest realny kontakt rodzica z dzieckiem dla zapewnienia mu bezpieczeństwa. W szkole warto wyświetlać film przygotowany przez organizatorów kampanii i rozmawiać z uczniami i ich rodzicami o tym zjawisku.

Zamieszczamy szeroką relację z Forum Eksperckiego „Wiem. Czuję… Pomagam!”, zorganizowanego przez Kulczyk Foundation. Znajdą tu Państwo wiele ciekawych wypowiedzi, które mogą pomóc nauczycielom i wychowawcom w budowaniu bardziej empatycznych relacji w szkole. Piszemy także o prawie uczniów do wyboru, kształtowaniu samodzielności i odpowiedzialności za własne decyzje. Prezentujemy także poradnik o kontaktach z osobami niepełnosprawnymi, który można wykorzystać na lekcjach wychowawczych przy rozmowie z uczniami. Informujemy o rosnącej sieci Klubów Młodego Odkrywcy Centrum Nauki Kopernik. Pokazujemy Showbie – interaktywne narzędzie, które rozwinie współpracę uczniów i nauczyciela online; do wykorzystania tak w klasie, jak i przy zadaniach domowych czy projektach. Przypominamy o serwisie Didakta.pl, który zawiera bogate zasoby treści multimedialnych do wykorzystania na tablicach interaktywnych.

ZAPRASZAMY DO LEKTURY!

@ UWAŻNI RODZICE TEGO NIE PRZEGAPIĄ

Aż jedna czwarta nastolatków (23,1%) przyznaje, że zdarzyło im się spotkać z osobą dorosłą poznaną w Internecie – 39% z nich poinformowało o tym rodziców, 29% nie poinformowało nikogo (NASK, 2016). Z roku na rok rośnie liczba ujawnianych przypadków uwodzenia dzieci online. Porozmawiajmy o tym ze swoimi dziećmi (Artykuły)

https://www.edunews.pl/edukacja-i-rodzice/rady-i-inspiracje/4063-uwazni-rodzice-tego-nie-przegapia

@ O KONTAKCIE Z OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ

Można wymienić 15 zasad, o których warto pamiętać, aby kontakt z osobą z niepełnosprawnością nie wywoływał zakłopotania, obojętności, czy nadopiekuńczości. „Poradnik o relacjach sprawni – niepełnosprawni” to lektura obowiązkowa dla wszystkich bez względu na wiek, wykształcenie i miejsce zamieszkania. Zasady te warto przybliżyć zwłaszcza uczniom w szkołach podstawowych i średnich (Artykuły).

https://www.edunews.pl/system-edukacji/warto-przeczytac/4062-o-kontakcie-z-osoba-niepelnosprawna

@ WIĘCEJ KLUBÓW MŁODEGO ODKRYWCY W SZKOŁACH

Działająca w całej Polsce sieć Klubów Młodego Odkrywcy wzmacnia się o pięciu nowych partnerów regionalnych z Leszna, Łodzi, Wrocławia, Niepołomic i Chełma. Dołączą oni do dwóch dotychczasowych z Rzeszowa i Olsztyna. Ośrodki regionalne będą współpracować z koordynatorem programu Centrum Nauki Kopernik oraz z siecią klubów działającą m.in. w szkołach rozsianych po kraju (Projekty).

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/projekty-edukacyjne/4061-wiecej-klubow-mlodego-odkrywcy-w-szkolach

@ MOJE MAŁE SHOW(BIE), CZYLI JAK ZŁAPAĆ KONTAKT Z UCZNIEM…

Kiedy pięć lat temu rozpoczynałam swoją przygodę z „Cyfrową Szkołą”, najbardziej w pracy na lekcji z uczniami, brakowało mi narzędzia, które dawałoby mi możliwość przesłania uczniom materiałów i otrzymania od nich zwrotnie – wypełnionego lub wykonanego ćwiczenia (Artykuły).

https://www.edunews.pl/narzedzia-i-projekty/narzedzia-edukacyjne/4060-moje-male-show-bie-czyli-jak-zlapac-kontakt-z-uczniem

@ AKTYWNA TABLICA I DIDAKTA.PL – IDEALNA HARMONIA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA

Kilka lat temu na naszych stronach internetowych informowaliśmy o otwarciu edukacyjnego portalu Didakta.pl. W czasie tych kilku lat swojej działalności zyskał on sympatię wielu szkół, nauczycieli i uczniów, rozszerzył także liczbę oferowanych interaktywnych programów edukacyjnych z początkowych 16 do 33. Od tego roku ma też zupełnie nową szatę graficzną. Do tych najbardziej lubianych i najczęściej wykorzystywanych programów należą te, które oferują ćwiczenia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i geografii (Artykuły).

https://www.edunews.pl/nowoczesna-edukacja/ict-w-edukacji/4059-aktywna-tablica-i-didakta-pl-idealna-harmonia-sprzetu-i-oprogramowania

@ SZKOŁA Z EMPATIĄ

Nauczyciele, a zwłaszcza wychowawcy klas, stoją dziś przed znacznie większymi wyzwaniami niż kiedyś. Z jednej strony dzieci i młodzież mają dostęp do nieograniczonych zasobów informacji i sieci rówieśników, z drugiej, doświadczają większej skali negatywnych zjawisk, nie tylko w szkolnej i pozaszkolnej rzeczywistości, ale i w Internecie. Potrzebują zatem większego wsparcia ze strony nauczycieli. O szkole z empatią i potrzebie uważności oraz empatii w społeczności szkolnej dyskutowali wczoraj nauczyciele na zorganizowanym przez Kulczyk Foundation Forum Eksperckim „Wiem. Czuję… Pomagam!” (Artykuły).

https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/dyskusje/4058-szkola-z-empatia

@ PRAWO DO WYBORU

Codziennie w naszych szkołach zabijamy w uczniach wolną wolę – możliwość dokonywania indywidualnych wyborów. Ale też nie rozwijamy wyobraźni, samoświadomości i sumienia – pozostałych dyspozycji człowieka, które decydują o jakości naszego życia. To edukacja zdominowana przez instrukcje, schematy, szablonowe działanie i szkolne rytuały. Sterujemy dziećmi, ich decyzjami odbierając prawa do wykorzystania własnego tempa pracy, osobistych potrzeb wynikających z siły potencjału i indywidualnego talentu. Wiem, to trudne. Wielu twierdzi nawet, że niemożliwe (Artykuły).

https://www.edunews.pl/badania-i-debaty/opinie/4057-prawo-do-wyboru