logo unijne

„Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”

Projekt rozpoczął się 1 listopada 2018 r.

Całkowita wartość projektu: 1 828 951, 68 zł, kwota dofinansowania: 1 737 301, 68 zł.

Projekt jest realizowany przez Fundację Fabryka Marzeń w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym we Wrocławiu.

Celem głównym projektu jest wzrost kwalifikacji i kompetencji zawodowych uczniów i nauczycieli szkoły poprzez polepszenie warunków nauki, podniesienie kompetencji zawodowych uczniów dzięki realizacji staży zawodowych, kursów, szkoleń, wyjazdów. Projekt przewiduje współpracę szkoły z otoczeniem biznesowym i uczelniami wyższymi. Grupą docelową jest 100 uczniów i 30 nauczycieli.

W ramach projektu zostanie:

 • zakupione wyposażenie do dwóch pracowni: językowej oraz pracowni anatomiczno – zootechnicznej wraz z modelami anatomicznymi, oprogramowaniem do układania dawek pokarmowych, stanowiskami do inseminacji
 • wybudowany plac do nauki jazdy konnej wraz z wyposażeniem (zestawem treningowym)
 • zakupiony sprzęt: 10 laptopów, 30 tabletów, szafa do ładowania tabletów, 4 tablice interaktywne, 4 projektory, dron przeznaczony do nauki w zawodzie technik rolnik i technik geodeta.

Uczniowie będą mogli skorzystać z oferty wsparcia obejmującej:

 • kurs obsługi kombajnów zbożowych (10 osób), kurs barmana (15 osób), kurs baristy (15 osób), kurs groomera (15 osób), kurs jazdy konnej (40 osób), kurs rehabilitacji i masażu koni (12 osób), szkolenie podstawowe w zakresie stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym (10 osób), kursy przygotowawcze na studia z biologii i chemii (20 osób), branżowy kurs języka angielskiego (20 osób)
 • wyjazdy edukacyjne: Międzynarodowe Zawody Jeździeckie Cavaliada, Ośrodek Hodowli Zarodowej w Kamieńcu Ząbkowickim
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe
 • wakacyjne płatne staże zawodowe (80 osób)

Wsparcie dla nauczycieli obejmuje:

 • studia podyplomowe i kursy (2 osoby)
 • szkolenie kadry pedagogicznej z nowoczesnych technologii w nauczaniu (30 osób)
 • kurs obsługi drona (2 osoby)

W ramach projektu zostaną zorganizowane:

 • Dwie konferencje z otoczeniem biznesowym i naukowym wraz z obecnością lokalnych przedsiębiorców

Projekt zakończy się 31.10.2020r.