MWZ - 1

III edycja szkolnego konkursu na Mistrza w Zawodzie Technik Logistyk w PZS Nr 1 w Krzyżowicach 2019

Celem konkursu było wyłonienie mistrza w zawodzie technik logistyk, poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach zawodowych teoretycznych i praktycznych, rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu, dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych, urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą. Do konkursu przystąpili uczniowie pierwszej, drugiej i trzeciej klasy Technikum w zawodzie technik logistyk. Pierwszy etap obejmował test wiedzy zawodowej. Etap drugi obejmował zadania praktyczne z zakresu kompetencji zawodowych.

Wyniki konkursu:

  • tytuł mistrza w zawodzie zdobył Jakub Podolec – klasa 3 TD a,
  • tytuł wicemistrza w zawodzie uzyskali:

          Patrycja Żygadło – klasa 3 TD a  oraz Jakub Kucharski –  klasa 2 TD a,

  • wyróżnienie otrzymali:

          Mateusz Sokołowski –  klasa 1 TD a, Krzysztof Zubko klasa 2 TD a.

 

Wszystkim gratulujemy wyników.

 

Organizatorzy Konkursu: Teresa Stachowiak, Marta Miśta.

Share this Post!

About the Author : kkwiecien