Monografia wsi Krzyżowice:

1353 r. – Pierwsza wzmianka o wsi pod nazwą Krysilwicz
1410 r. – Wzmiankowana wieża mieszkalna
1496  r.– Właścicielem wsi zostaje Sebaldo von Sauerma
1548-1570 r. – Dobudowa do wieży mieszkalnej skrzydła co najmniej piętrowego
                   w wyniku czego powstaje siedziba rycerska w formie dworu nawodnego
                   (do dziś zachowane szczątki murów na wzniesieniu otoczonym fosą)
1598 r. – Wieś wzmiankowana jako Creysellwitz
XVII w. – Wieś przechodzi w posiadanie rodziny von Reichell
1908 r. – Ostatnią właścicielką wsi zostaje Baronowa von Tschirschky ur. von Reichell
1908 – 1945 r. – Właścicielami wsi zostają hrabiowie von Eulenburg
1945  r.- Wieś zostaje przejęta przez Armię Czerwoną

Historia Pałacu w Krzyżowicach:

1713  r.– Budowa pierwszego zamku, z którego pozostała tylko część fundamentów od ulicy

1793 r. – Rozbudowa wieży – do dziś pozostały resztki fundamentów
1849 – 1850 r. – Według opisów pałac posiadał skrzydło wschodnie murowane,
                           korpus na parterze murowany, konstrukcja szkieletowa
1854 r. – Przebudowa pałacu, połączenie korpusu z budynkiem oficyny i ustawienie wieży
1891 r. – Odbudowa pałacu po pożarze, budowa nowego korpusu i wstawienie ryzalitu
              z klatką schodową w stylu neobarokowym
1947 r. – Pałac staje się siedzibą Zespołu Szkół Rolniczych
1947 r. – Decyzja Ministerstwa Rolnictwa i Reform Rolniczych oraz Urzędu
             Województwa Wrocławskiego zorganizowanego w Krzyżowicach
             (dawniej Wierzbicy) Państwowe Gimnazjum i Liceum Rolnicze
             pierwszym Dyrektorem Szkoły zostaje inż. Józef Muszyński
30.X.1947 r. – Uroczyste otwarcie szkoły, naukę rozpoczyna w dwóch oddziałach 36 uczniów
01.IX.1948 r. – Państwowe Gimnazjum i Liceum Rolnicze przemianowano na
                      4-letnie Państwowe Liceum Rolnicze
VII.1949 r. – Pierwsi absolwenci opuszczają mury szkoły, jednak bez pełnego średniego
                      wykształcenia uwieńczonego maturą
II 1951 r. – Pierwsza matura, którą zdały 34 osoby, w tym 3 kobiety
16.IX.1951 r. – Przemianowano Państwowe Liceum Rolnicze na 4-letnie Techniku
                   Hodowlane, jednocześnie nazwa wsi Wierzbice zostaje zmieniona na Krzyżowice
1952 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje Włodzimierz Staszkiewicz
IX 1952 r. – Ze względu na nieprzystosowanie budynku pałacowego do celów dydaktycznych
                    przeniesiono młodzież i nauczycieli do szkół rolniczych w Nysie Opolskiej,
                  Ludowie Polskim i Praczach Odrzańskich
1952-1955 r. – Modernizacja sali gimnastycznej, sal dydaktycznych i budynków
1955 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje Franciszek Boh-Sznurowski
01.IX.1958 r. – Cykl kształcenia ulega zmianie z 4-letniego na 5-letni, ponadto szkoła
                         otrzymuje nazwę Państwowe Technikum Rolnicze
1958 – 1968 r. – Stanowisko Dyrektora Szkoły piastuje mgr inż. Roman Kumanowski
1968 – 1972 r. – Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr inż. Roman Norbert
01.IX.1970 r. – Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu
                utworzono 5-letnie Zaoczne Technikum Rolnicze Oraz 3-letnie
               Zaoczne Technikum Rolnicze na podbudowie PR III stopnia lub
               Zasadniczej Szkoły Rolniczej
1.IX.1971 r. -Decyzją Wojewódzkiej Rady Narodowej we Wrocławiu utworzono2-letnią Zasadniczą Szkołę Rolniczą
1972-1974 r. – Funkcję Dyrektora Szkoły pełni mgr inż. Edward Gołąb
1.IX.1973 r. – Utworzono Telewizyjne Technikum Rolnicze
1.IX.1974 r. – Utworzono 3-letnie Technikum Rolnicze na podbudowie Zasadniczej Szkoły Rolniczej
1973-1974 r. – Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr Antoni Sitko
1974-1982 r. Na stanowisko Dyrektora Szkoły wybrano lek. wet. Teodora Wiatroszaka
1.IX.1976 r. – W miejsce 3-letniego Technikum Rolniczego utworzono 3-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej oraz przedłużono naukę w szkole z 2 do 3 lat
1.IX.1977 r. – Z administrowanych przez Kuratorium Oświaty i Wychowania szkół rolniczych utworzono Zespół Szkół Rolniczych w skład którego weszły szkoły w Krzyżowicach oraz filie: ZSR w Radzikowie, ZSMR w Domasławiu, ZSMR w Mietkowie, ZSR w Kunowie
1.IX.1978 r. – Nadzór pedagogiczny nad Zespołem Szkół Rolniczych przejmuje KOiW we Wrocławiu
1982 r . – Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr inż. Władysław Jarosz
1982-1989 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Zbigniew Bluma
1989-1990 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr inż. Leszek Wallis
1990-1998 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Maciej Lewicki
1991 r. – Utworzono 4-letnie Liceum Ekonomiczne
1993 r. – Przeprofilowanie Zasadniczej Szkoły Rolniczej na ogrodniczą oraz Technikum Rolniczego na Technikum Agroturystyczne
1998 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr inż. Bogdan Morawski
2001 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr inż. Krystyna Kopczyk
2005 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Adam Gardynik
2012 r. – Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni mgr. inż. Teresa Stachowiak
2013 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr inż. Teresa Stachowiak
2014 r. – Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni dr Magdalena Zyder
2015 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Joanna Tomaszek
2016 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Katarzyna Cebryń
2018 r. – Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni dr Magdalena Zyder
2018 r. – Dyrektorem Szkoły zostaje mgr Jan Głowa
31.12.2019 r.  – Obowiązki Dyrektora Szkoły pełni dr Magdalena Zyder