IMG_1960

Finał Szkolnego Konkursu Logistycznego w PZS Nr 1 w Krzyżowicach 2018

wózek

14 marca 2018 r. odbył się finał
Szkolnego Konkursu Logistycznego.

Do finału zakwalifikowali się
następujący uczniowie z klasy 1 TD a:
Jakub Kucharski, Filip Mazur i Krzysztof Zubko.

Zwycięzcą konkursu został Krzysztof Zubko.

 

 

Celem konkursów było poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach zawodowych teoretycznych i praktycznych, rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, wytypowanie najlepszych uczniów w ramach zdrowej rywalizacji, rozwijanie kreatywności i inicjatywy,  stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu, dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych, urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą, wymiana doświadczeń pomiędzy uczniami biorącymi udział w konkursie oraz kształtowanie  umiejętności pracy zespołowej.

 

Wszystkim uczestnikom gratulujemy!

 

Organizatorzy Konkursu: Teresa Stachowiak, Marta Miśta – nauczyciele przedmiotów zawodowych.

Share this Post!

About the Author : kkwiecien