Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ

„Matematyka i robotyka w moim zawodzie”

 

 • 1

 Konkurs jest przeznaczony dla uczniów Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

 • 2

 Przedmiotem konkursu jest przygotowanie prezentacji multimedialnej dotyczącej wykorzystania i zastosowania nauk ścisłych, w szczególności matematyki i robotyki w każdym z zawodów, do których przygotowuje nasza szkoła. W prezentacji można umieścić konkretne elementy wykonywanej pracy, ciekawostki, nowe rozwiązania technologiczne, które są powiązane z matematyką i robotyką.

 • 3

 Cele konkursu:

 • popularyzacja matematyki i robotyki, uświadomienie znaczenia nauk ścisłych i technicznych ,
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną,
 • kształtowanie umiejętności selekcji potrzebnych informacji,
 • wdrażanie do korzystania z różnorodnych źródeł informacji z poszanowaniem praw autorskich,
 • 4

 Sposób przeprowadzenia konkursu:

Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-3 osobowych. Prezentacja zgłoszona do konkursu powinna być wykonana w programie PowerPoint (pakiet programu Microsoft Office) bądź w innym powszechnie znanym programie. Jako nazwę plików należy wpisać swoje nazwisko i imię oraz zawód. W prezentacji powinny być zawarte informacje o autorach pracy. Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

 • 5

 Miejsce i termin składania prac:

Prace należy dostarczyć na płycie CD lub pendrivie do organizatorek konkursu. Prace przyjmowane będą  do dnia 20. 04. 2018 r. Wyniki ogłoszone zostaną 23. 04. 2018 r.

 • 6

 Kryteria oceny prac konkursowych:

 1. Wynik konkursu zostanie opublikowany na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej, a najlepsze prace zostaną nagrodzone oraz przedstawione podczas Dnia otwartego szkoły, a także umieszczone na szkolnej stronie internetowej.
 2. Komisja będzie najwyżej oceniała prace:

– prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę,

– charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi przemyśleniami,

– napisane językiem zrozumiałym, mająca walory edukacyjne i popularyzacyjne.

 1. Oceniana będzie również: estetyka i efekt wizualny, zawartość prezentacji, grafika i cała szata graficzna, przejrzystość, techniczna poprawność wykonania.
 • 7

 Prace zostaną  ocenione przez powołaną przez Dyrektora Komisję. Prace najwyżej ocenione zostaną nagrodzone przez Dyrektora Powiatowego Zespołu Szkół Nr 1 w Krzyżowicach.

 

Organizatorzy konkursu:

Karolina Kwiecień

Magdalena Walicka-Klimiuk

Details

Date:
2018-04-23

Miejsce

Krzyżowice