Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

kot

W marcu i kwietniu 2017 r. odbędzie się szkolny konkurs wiedzy weterynaryjnej

dla klas:  1 d, 2 d, 3 d + 3 c o profilu technik weterynarii.

 

Szczegółowe informacje, regulamin i zakres wiedzy umieszczamy poniżej.

Rozdanie nagród odbędzie się podczas apelu, w dniu zakończenia roku szkolnego.

 

Zakres wiedzy i umiejętności:

 

Podczas I etapu konkursu będzie sprawdzanie opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu anatomii
i fizjologii układu krążenia, oddechowego i pokarmowego  następujących gatunków zwierząt :
pies, kot, krowa, koń, świnia, kura.

Treści szczegółowe:

 1. Budowa serca i naczyń krwionośnych
 2. Budowa oraz funkcje górnych i dolnych dróg oddechowych
 3. Krążenie duże i małe krwi
 4. Skład krwi
 5. Fizjologia wdechu i wydechu
 6. Wymiana gazowa i oddychanie komórkowe
 7. Układ oddechowy ptaków
 8. Budowa układu pokarmowego
 9. Fizjologia trawienia
 10. Położenie narządów ww. układów w organizmie

 

II etap będzie polegał na sprawdzeniu umiejętności praktycznych.

Treści szczegółowe:

 1. Rozpoznawanie narzędzi chirurgicznych
 2. Rozpoznawanie sprzętów stosowanych do diagnostyki zwierząt
 3. Umiejętne zakładanie opatrunków na kończynę, głowę, tułów i racicę.
 4. Rozpoznawanie ras psów i kotów

 

REGULAMIN KONKURSU   

 1. W konkursie biorą udział uczniowie klas 1 d, 2 d, 3 d + 3c o profilu technik weterynarii
 2. Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo
 3. Konkurs odbędzie się w wyznaczonym i ogłoszonym wcześniej terminie :

I etap : 13-15 marzec

II etap : 3-5 kwiecień

 1. Nie przewiduje się dodatkowego terminu dla ucznia, który z różnych przyczyn nie przystąpił do konkursu w wyznaczonym dniu.
 2. Prace konkursowe będą oceniali nauczyciele przedmiotów weterynaryjnych
 3. Z każdej klasy komisja konkursowa wyłoni 5 uczniów z najlepszymi wynikami, którzy wezmą udział w drugim etapie. Klasę 3 c (gr. Technik weterynarii) i 3 d będzie się traktować łącznie. Osoby te zostaną nagrodzone oceną cząstkową celującą z przedmiotów zawodowych (pracownia anatomiczna i pracownia zabiegowa).
 4. W drugim etapie komisja wyłoni 3 zwycięzców z najwyższą punktacją
 5. Nazwiska uczniów, którzy znajdą się w drugim etapie oraz zwycięzców konkursu zostaną wywieszone na tablicy sukcesów w szkole.
 6. Uczestnicy wyrażają zgodę na wywieszenie wyników i przetworzenie danych osobowych.
 7. Za zajęcie I, II i III miejsca przewidziane są nagrody i pamiątkowe dyplomy.

 

Cele konkursu:

 1. Rozbudzanie wśród uczniów zainteresowania przedmiotem
 2. Kształtowanie umiejętności samodzielnego wyszukiwania wiadomości
 3. Stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu
 4. Urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą
 5. Wykorzystanie nowoczesnych technik multimedialnych podczas dokumentowania przebiegu konkursu.
 6. Łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach szkolnych tj. na informatyce, biologii i przedmiotach zawodowych

Details

Start:
2017-03-01
End:
2017-04-30

Miejsce

Krzyżowice