Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Konkurs – DACHL Länder – deutschsprachige Europa

Grupa:

Uczniowie klas 1-3 w PZS Nr 1 w Krzyżowicach.

Cele:

 1. Rozwijanie motywacji  uczniów do nauki języka niemieckiego poprzez zgłębianie wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.
 2. Zachęcanie uczniów do poszerzania wiadomości geograficznych i kulturoznawczych o krajach obszaru niemieckojęzycznego.
 3. Kształtowanie postawy tolerancji i akceptacji wobec innych narodów, ich kultury i języka oraz budowanie poczucia wspólnoty
  i integracji w obrębie Unii Europejskiej.
 4. Rozwijanie twórczego potencjału uczniów i pobudzanie ich wyobraźni.
 5. Wdrażanie uczniów do wykorzystywania różnych źródeł informacji.

Opis projektu:

 • Uczeń prezentuje w języku polskim informacje na temat wybranego kraju – jednego z czterech państw obszaru niemieckojęzycznego ( Niemcy, Austria, Szwajcaria, Lichtenstein).Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej w formie plakatu , na papierze typu brystol ( rozmiar nie mniejszy niż A2). Praca powinna być zgodna z tematem konkursu – DACHL Länder – deutschsprachige Europa.
 • Praca powinna zawierać:

– ogólną charakterystykę kraju,

– informację na temat stolicy, flagi i większych miast,

– ciekawostki związane z danym krajem ( zabytki, znane osoby, rzeki, szczyty, muzyka, sport, kuchnia regionalna).

 • W konkursie może wziąć udział każdy uczeń. Uczestnictwo jest dobrowolne.
 • Ocenie będzie podlegał pomysł, poprawność i estetyka wykonania pracy.
 • W skład szkolnej komisji oceniającej prace wchodzą Joanna Stachiewicz-Struś, Mirosława Weryńska i  Aleksandra Nikolajdu-Skrzypczak.
 • Wszyscy uczestnicy otrzymają adekwatną do wkładu i zaangażowania ocenę z języka niemieckiego.
 • Prace należy oddać do dnia 15.04.2017
 • Najciekawsze prace zostaną zaprezentowane w holu głównym podczas Dni Otwartych szkoły.

Details

Start:
2017-03-12
End:
2017-04-15

Miejsce

Krzyżowice