KRUS

Bezpieczna praca ze środkami ochrony roślin

Wiosenne prace polowe ruszyły na dobre, a wraz z nimi wykorzystanie pestycydów w gospodarstwie. Następstwem kontaktu ze środkami ochrony roślin mogą być poważne powikłania zdrowotne. Aby tak się nie stało, należy stosować kilka podstawowych zasad bezpiecznej pracy.

 1. Prace z pestycydami mogą wykonywać wyłącznie osoby dorosłe, a szczególnie mężczyźni. Należy ukończyć szkolenie w zakresie stosowania środków ochrony roślin i posiadać zaświadczenie o jego ukończeniu. Jest ono ważne 5 lat od dnia wydania. Wszelkie czynności związane z użyciem środków ochrony roślin mogą wykonywać dorośli, cieszący się dobrym zdrowiem. W żadnym przypadku nie wolno wykonywać tych prac kobietom w ciąży lub karmiącym piersią i dzieciom. Każda choroba może wzmocnić negatywne skutki szkodliwości środków ochrony roślin.
 2. Do prac z użyciem środków ochrony roślin nie należy przystępować na czczo. Spożywanie alkoholu zabronione jest w czasie wykonywania zabiegów ochrony roślin oraz w dniu następnym. Lekceważenie tego zalecenia grozi poważnymi zatruciami. Z kolei w przypadku dostania się pestycydów do papierosa, istnieje zagrożenie wniknięcie do organizmu bardzo szkodliwych związków chemicznych powstających w kontakcie z żarem. Dlatego nie wolno palić tytoniu w czasie kontaktu ze środkami chemicznymi.
 3. Przed rozpoczęciem prac opryskowych należy zgromadzić niezbędne środki ochrony indywidualnej oraz bezwzględnie zapoznać się z informacjami zawartymi na etykiecie oraz ulotce dołączonej do preparatu.

Podstawowe wyposażenie ochrony indywidualnej stanowi:

 • Kombinezon ochronny – stanowi podstawowy element ochrony osobistej. Nogawki kombinezonu ochronnego zawsze należy nakładać na buty:
 • Rękawice nitrylowe – chronią dłonie przed kontaktem z substancjami chemicznymi. Rękawice zawsze należy nakładać na rękawy kombinezonu ochronnego.
 • Ekran ochronny lub gogle –chronią twarz i oczy w przypadku rozprysku produktu
 • Obuwie ochronne –wykonane z gumy, PCW, neoprenu lub winylu
 • Nakrycie głowy – czapka z daszkiem lub kaptur kombinezonu ochronnego
 • Ochrona dróg oddechowych – maska lub półmaska zaopatrzona w odpowiedni filtr ochronny A2, P2 lub P3

O tym jak ważne są to zagadnienie, przekonali się uczniowie Powiatowego Zespołu Szkół nr 1 w Krzyżowicach, gdzie KRUS OR we Wrocławiu wraz ze specjalistami z firmy 3M Poland Sp. z o.o. przeprowadzili lekcję pokazową wraz z praktycznym zastosowaniem środków ochrony osobistej.

1

 

 1. W razie potrzeby magazynowania środków ochrony roślin konieczne należy przestrzegać kilku ważnych zasad:
  • Środki ochrony roślin należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach
  • Pomieszczenie w jakim środki te są przechowywane nie może znajdować się w budynkach mieszkalnych, inwentarskich i spichlerzach
  • Wewnątrz powinno być wentylowane, a temperatura w nim może się wahać od 0˚C do 30˚C
  • Przestrzeń do składowania powinna być oddalona od bezpośrednich źródeł ciepła.

2                  Wyodrębnione pomieszczenie do przechowywania środków ochrony roślin.                        3

Bezpiecznie zmagazynowane środki ochrony roślin.

 

 1. ZABRONIONE JEST
  • Przechowywanie niewykorzystanych środków ochrony roślin w opakowaniach zwyczajowo używanych do przechowywania żywności i butelkach po napojach
  • Przechowywanie środków ochrony roślin z artykułami spożywczymi, napojami, paszami dla zwierząt i płodami rolnymi.
  • Nieprzestrzeganie okresów karencji ( tj. czasu od ostatniego zabiegu ochronnego do dnia zbioru i skierowania do spożycia np. owoców lub warzyw) i prewencji ( tj. okresu zapobiegającego zatrucia ludzi, zwierząt, pszczół).
  • Przewożenie osób lub przedmiotów na opryskiwaczu
  • Praca na pochyleniach przekraczających wartości podane w instrukcji obsługi opryskiwacza
  • Wchodzenie do zbiornika
  • Pozostawienie bez nadzoru ciągnika z przyłączonym opryskiwaczem.

4

Informacje pochodzą z broszur Rolnictwo: „ Chemia dla rolników” Tomasz W. Grausz Warszawa 2013, „Pracuj bezpiecznie poradnik dla rolników” Zbigniew Serwański 2010 r. oraz  broszury prewencyjnej KRUS „ Dobre praktyki BHP przy pielęgnacji i ochronie roślin” Warszawa 2010 r., gdzie można uzyskać szczegółowe  informacje.
Share this Post!

About the Author : kkwiecien