TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

zawód dla tych, którzy lubią rysować, planować i interesują się światem roślin

uzyskana wiedza i umiejętności z zakresu:

– opracowania dokumentacji projektowej
– urządzania i pielęgnowania terenów zieleni
– projektowania rabat, ogrodów na dachach, nasadzeń z drzew i krzewów
– wykorzystania nowoczesnych technologii w architekturze krajobrazu
– jazdy ciągnikiem
– praktycznego wykorzystania wiedzy w pracach na terenie szkoły

szkolne atrakcje zawodowe:

– wyjazdy na targi ogrodnicze i targi architektury krajobrazu
– spotkania z firmami zajmującymi się branżą i poszukującymi pracowników
– praktyki w ogrodzie botanicznym i zoologicznym, firmach projektowych, zieleni miejskiej

praca:

– na wolnym powietrzu, niezależnie od panujących warunków atmosferycznych, zdecydowanie bardziej intensywna w sezonie wiosennym i letnim
– fachowcy z tej branży potrzebni są w przedsiębiorstwach nadzorujących tereny zieleni, w pracowniach projektujących zieleń i nadzorujących budowę oraz konserwację obiektów małej architektury krajobrazu

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum od września 2017 r.):

RL.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
RL.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

2 egzaminy zawodowe (dla uczniów rozpoczynających naukę w technikum do września 2016 r.):

R.21. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.
R.22. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu.

przedmiot dodatkowy brany pod uwagę podczas rekrutacji: plastyka

012