Projekt ekologiczny „Łączy nas woda”

Od maja do grudnia 2022 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach realizowaliśmy projekt ekologiczny „Łączy nas woda”. Uczestnikami działań projektowych była grupa 15 zadeklarowanych uczniów, a nasze działania dofinansowało Starostwo Powiatowe we Wrocławiu – Wydział Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 6600 zł. Celem projektu było: Poznanie współzależności człowieka i środowiska […]

read more

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna

Oliwia Medyńska (uczennica z klasy 4d) zakwalifikowała się do drugiego etapu Olimpiady Logistycznej organizowanej przez Międzynarodową Wyższą Szkołę Logistyki i Transportu we Wrocławiu i 13 grudnia 2022 r. uczestniczyła w eliminacjach okręgowych. Uczennicy zabrakło zaledwie 3 punktów aby zakwalifikować się do finału. Gratulujemy wyniku! Patronat nad Olimpiadą Logistyczną sprawuje Ministerstwo Edukacji i Nauki. Ideą olimpiady jest rozwijanie […]

read more

Spotkanie autorskie z p. Januszem Gargałą

We wtorek 6 grudnia w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach zostało zorganizowane spotkanie autorskie z panem Januszem Gargałą, autorem monografii „ Tyniec Mały w dziejach Śląska”. Pan Janusz Gargała okazał się świetnym mówcą.  Młodzież chętnie zadawała pytania, a autor odpowiadał w sposób lekki  i wyczerpujący.  Pomimo kameralnego grona uczniów biorących udział w spotkaniu, publiczność […]

read more

Szkolny konkurs logistyczny w języku angielskim

Celem konkursu było poszerzenie przez uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów zawodowych, łączenie wiedzy zdobytej na różnych przedmiotach zawodowych teoretycznych i praktycznych, rozwijanie zainteresowań zawodowych wśród uczniów, zachęcanie do samokształcenia i doskonalenia zawodowego, stwarzanie uczniom możliwości osiągnięcia sukcesu, dokonywanie samooceny umiejętności zawodowych, urozmaicanie form i metod pracy dydaktycznej z młodzieżą oraz kształtowanie kompetencji językowych. Do konkursu […]

read more

Otrzęsiny w internacie

7 grudnia 2022 roku w atmosferze dobrej zabawy, uśmiechu i radości uczniowie klas pierwszych  zostali oficjalnie przyjęci do społeczności internatu przez swoich starszych kolegów. Aby to się stało należało wykonać różne zadania i konkurencje wymagające od uczniów kreatywności, sprawności fizycznej, zdolności plastycznych i odwagi. Organizatorami wydarzenia byli jak zawsze tegoroczni maturzyści wspierani przez swojego wychowawcę […]

read more
Showing 1 to 6 of 549 results