akademia2

Akademia Geomatyczna w Krobielowicach

W dniu 16 czerwca 2016 uczniowie klas 1-3 Technikum Geodezyjnego przy PZS nr 1 w Krzyżowicach wraz z nauczycielami przedmiotów geodezyjnych uczestniczyli w Akademii Geomatycznej TPI w Krobielowicach. Spotkanie odbyło się ramach trzeciego „Dnia Geodety”. Organizator przygotował trzy panele dyskusyjne:
1. Masowe zbieranie danych i ich efektywne wykorzystanie
2. Skanowanie 3d idealną metodą na rozwój firmy pomiarowej
3. Akademia nowoczesnego geodety
Z uwagi na zakres czasowy, uczniowie uczestniczyli tylko w części pierwszej – na temat zbierania danych i ich efektywnego wykorzystywania. W tej części poruszono kilka zagadnień problemowych:
• pomiary lotnicze UAV z wykorzystaniem samolotu bezzałogowego SIRIUS
• skanowanie mobilne TOPCON IPS-3 -system do masowego pozyskiwania danych geoprestrzennych z pełną wizualizacją fotograficzną mierzonych obiektów
• narzędzia pomiarowe dla administratorów obiektów liniowych (drogi, sieci przesyłowe) oraz administracji urbanistycznej
• oprogramowanie ORBIT – narzędzie do pozyskiwania danych oraz integracji danych geoprzestrzennych z niezależnych źródeł (skaning mobilny, UAS, pomiar klasyczny, wektor)
Szczegółowego omówienia wymaga zastosowanie dronów, czyli bezzałogowych aparatów latających o długości około 1,2 m i rozpiętości płata około 1,5 m. Konstrukcja jest wykonana ze styropianu, podstawowym zadaniem jest wyniesienie kamery pomiarowej na zadaną wysokość i utrzymanie właściwego kursu. Dron może być sterowany programowo lub też ze stanowiska z pulpitu obsługi. Szczególnym statkiem powietrznym jest tutaj dron zbliżony działaniem do helikoptera. Może on zawisnąć w powietrzu nad danym punktem, może wznosić się i opadać i przy okazji może dokonywać fotografowania elementów niedostępnych przy innych technikach obserwacji. .

Należy żałować, że nie można było uczestniczyć w kolejnych panelach zorganizowanych przez TPI. Ważne, że organizator przygotował ekspozycję oferowanego sprzętu pomiarowego, dzięki czemu uczniowie mogli poznać najnowsze rozwiązania konstrukcyjne stosowane w pomiarach geodezyjnych.

DSC_0009

DSC_0007

DSC_0008

Share this Post!

About the Author : kkwiecien