Rada rodziców

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Arleta Żygowska
  • Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Pan Arkadiusz Ogórek
  • Członek Rady Rodziców – Pani Agnieszka Kalita
  • Skarbnik – Pan Sebastian Wesołowski

Rada Rodziców przy PZS Nr 1 w Krzyżowicach

ul. Główna 2

55-040 Kobierzyce

rr.krzyzowice@gmail.com

Szanowni Państwo,

miło mi poinformować Państwa, że w dniu 18. 12. 2018 r.  zostało utworzone bankowe konto rady rodziców naszej szkoły.Wielu rodziców i opiekunów pytało o możliwość dokonywania wpłat na fundusz rady rodziców przelewem. Dotychczas główną formą zbierania składek były wpłaty gotówkowe u skarbnika klasowego na zebraniach rodziców. Ta forma nie jest wygodna dla rodziców, a także dla skarbnika, który często operuje sporą kwotą w gotówce. Konto bankowe ten problem rozwiązuje i dodatkowo wprowadza przejrzystość w finansach rady rodziców.

Zachęcam wszystkich do korzystania z nowej jak i dotychczasowej możliwości wpłacania składek.

Warto, gdyż rada rodziców ma spore kompetencje i może wspierać działalność szkoły między innymi poprzez finansowanie różnych celów.

 

Co rada rodziców może finansować?

Z funduszu rady rodziców można finansować:

a) wycieczki szkolne

środki z funduszu mogą być przeznaczone na dofinansowanie lub sfinansowanie wycieczki szkolnej. Dopłatę mogą również otrzymać dzieci, których rodzice nie są w stanie samodzielnie sfinansować wycieczki

b) nagrody dla uczniów

c) imprezy szkolne

d) ponadstandardowe wyposażenie szkoły, ponadstandardowe środki dydaktyczne

np.: jeżeli rada rodziców zadecyduje o zakupie jakościowo lepszego wyposażenia szkoły, np. tablicy multimedialnej, w którą nie są wyposażane standardowo szkoły danego samorządu, to taki zakup jest możliwy.

e) inne (związane ze wspieraniem działalności statutowej)

 

Skąd rada rodziców ma pieniądze?

 

 Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o:

a) składki na radę rodziców

b) inne źródła np.

– kiermasze,

– aukcje,

– sprzedaż produktów wytworzonych przez rodziców,

– darowizny dla szkoły z przeznaczeniem na fundusz rady rodziców itp.

Warto w tym miejscu powiedzieć, iż w dniu 30 listopada 2018 r.  odbył się w naszej szkole, równolegle z zebraniem rodziców, kiermasz świąteczny, gdzie zaangażowało się wiele osób. Uczniowie sprzedawali ciasta i ozdoby świąteczne wykonane przez siebie, rodziców i pracowników szkoły. Ze sprzedaży uzyskano 719 zł, które zasiliły fundusz rady rodziców. Mając na uwadze, że tego dnia było wyjątkowo mało rodziców na zebraniu(ok. 10%) wynik jest bardzo dobry. Ozdoby, które nie zostały sprzedane w naszej szkole pojadą na kiermasz do Francji.

Gdzie wpłacać i jak tytułować?

Wpłaty na radę rodziców można dokonać:

  1. gotówką – u skarbnika klasowego
  2. przelewem- na konto rady rodziców

Dane do przelewu:

Rada Rodziców przy Powiatowym Zespole Szkół Nr 1

w Krzyżowicach

ul.  Główna 2

55-040 Kobierzyce

BANK POCZTOWY nr konta 65 1320 1999 7900 2129 2000 0001

Ważne – w tytule przelewu proszę wpisać rok szkolny (np. 2019/2020) oraz klasę ucznia, do której uczęszcza, ponieważ 50% wpłat ze składek wraca do dyspozycji danej klasy.

przykład:

TYTUŁ:

składka na radę rodziców 2019/2020

klasa IIb

wysokość składki i zasady

 

-składka wynosi 50 zł na rok szkolny.

– wpłaty należy dokonać do 30 stycznia 2020. (Późniejsze wpłaty również będą przyjmowane, jednak warto przyjąć tę graniczną datę, aby zaplanować wydatki).

– składki są dobrowolne i jeśli do naszej szkoły uczęszcza więcej niż jedno z Państwa dzieci, składkę można podzielić wg uznania i możliwości finansowych (np. trójka dzieci = 20zł+20zł+10zł)

Z poważaniem,

Sebastian Wesołowski

(skarbnik Rady Rodziców 2019/2020)

Przewodnik przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej o kompetencjach i zasadach działania rady rodziców znajduje się na stronie internetowej:

https://www.gov.pl/documents/1764330/1771664/rady-rodzicow-mikro-1-2018-07.pdf/87eab517-c20a-b1f7-a41b-a7528445810c?version=1.0