Rada rodziców

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Arleta Żygowska
  • Sekretarz – Pani Aneta Badowska
  • Członek Rady Rodziców – Pani Katarzyna Bilewicz
  • Członek Rady Rodziców – Pani Dagmara Kowalik
  • Skarbnik – Pan Piotr Rzetelski