Rada rodziców

  • Przewodnicząca Rady Rodziców – Pani Katarzyna Niklas [2e]
  • Zastępca Przewodniczącej Rady Rodziców – Pani Lidia Raczyńska [1c]
  • Protokolant – Pani Daria Szafraniak [3b]
  • Skarbnik – Pani Katarzyna Kamińska-Łobodziec [2f]

Członkowie Rady Rodziców

  • Pani Arleta Żygowska [4c]
  • Pan Sebastian Wesołowski [4b]
  • Pani Katarzyna Popiel [1b]

Rada Rodziców przy PZS Nr 1 w Krzyżowicach

ul. Główna 2

55-040 Kobierzyce

rr.krzyzowice@gmail.com