„Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem”

Uczniowie naszej szkoły w ramach projektu edukacyjnego „Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem” wykonywali prezentacje multimedialne  dotyczące kształtowania wspólnot europejskich oraz rozszerzenia Unii Europejskiej i jej struktur. Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawował p. Paweł Pacholik, który był inicjatorem tego działania w projekcie edukacyjnym. Poniżej przedstawiamy wyróżnioną prezentację autorstwa Oliwii Medyńskiej z klasy II d. Strefa Schen – […]

read more

Zajęcia praktyczne uczniów klas zawodu Technik Weterynarii

Uczniowie klas technikum weterynaryjnego mają możliwość uczenia się zawodu w naszej szkole podczas zajęć w dobrze wyposażonych pracowniach szkolnych. W czasie lekcji praktycznych wykorzystujemy nowoczesny sprzęt laboratoryjny i diagnostyczny, rozmaite modele dydaktyczne oraz uczymy się pracować ze zwierzętami mieszkającymi w szkolnej stajni.Uczniowie samodzielnie wykonują badania i analizy, uczą się udzielania pierwszej pomocy, podawania leków, pobierania […]

read more

Wyniki szkolnego konkursu „Bezpieczni w sieci”

Celem konkursu była popularyzacja tematyki związanej z bezpieczeństwem korzystania z portali internetowych, szerzenie idei bezpiecznej pracy w Internecie oraz rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną. Konkurs obejmował przygotowanie prezentacji multimedialnej promującej bezpieczne zachowania w Internecie. Przesłane prace zostały ocenione przez jury w składzie: Joanna Ludziejewska, Karolina Kwiecień, Mariusz Krauze, Grażyna Edyta Manaj. Laureatami konkursu zastali: […]

read more
Showing all 4 results