Nauczyciele z Krzyżowic w Irlandii Północnej

Podczas wakacji  siedem osób z kadry  naszej szkoły wyjechało do Irlandii Północnej w ramach projektu „Europejska mobilność kadry drogą rozwoju szkoły”. Projekt został przygotowany we współpracy ze stowarzyszeniem Semper Avanti i został sfinansowany ze środków europejskich Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój POWER. Jeszcze przed wylotem do Belfastu  uczestniczyłyśmy w kursie przygotowawczym,  który obejmował trening językowy […]

read more

„Twoja krew, moje życie”

16 września 2019 r. w Powiatowym Zespole Szkół Nr 1 w Krzyżowicach odbyła się po raz kolejny Akcja Oddawania Krwi.  W tym przedsięwzięciu wzięli udział chętni i pełnoletni uczniowie naszej szkoły. W akcji mogły uczestniczyć także osoby spoza szkoły, gdyż miała ona charakter otwarty. To już kolejny raz nasza młodzież podjęła wyzwanie szczytnego działania. Aby wziąć […]

read more

„Narodowe Czytanie” w internacie

Młodzież internatu wraz z Paniami: Mirosławą Weryńską i Gabrielą Trzeciakiewicz w dniu 10. 09. 2019 r. brała udział w 8 edycji akcji ,,Narodowego Czytania”. Z ośmiu nowel, które zostały wytypowane do zaprezentowania, wybrałyśmy dwie: ,,Sachem” Henryka Sienkiewicza oraz ,,Dobrą panią” Elizy Orzeszkowej. Akcja ,,Narodowe Czytanie” ma na celu zaznajamianie młodzieży z wybitnymi dziełami polskiej literatury.

read more

Nowe pracownie w naszej szkole

Z nowym rokiem szkolnym uruchomiliśmy dwie nowe pracownie: językową i anatomiczno-zootechniczną, które zostały utworzone w ramach realizowanego w szkole projektu „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach” i współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mamy nadzieję, że nauka w takich warunkach będzie bardziej efektywna.

read more
Showing all 5 results