Gala inaugurująca nowy projekt „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”

W dniu 18 października odbyła się w naszej szkole gala inaugurująca nowy projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej pn. „Zdobywam zawód w technikum w Krzyżowicach”. Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WD 2014-2020, Osi Priorytetowej Edukacja, działanie 10.4, poddziałanie 10.4.2 Dostosowywanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – ZIT […]

read more
Showing the single result